Skočiť na hlavný obsah

Monitoring zjednotil prehľad

Na IT infraštruktúru nadnárodného výrobcu stavebnín Baumit dohliada slovenská firma GAMO

Firemné infraštruktúry vyžadujú vždy spoľahlivé zabezpečenie a nepretržitý monitoring. Len tak je možné minimalizovať dôsledky prípadného výpadku IT systémov alebo im dokonca celkom predísť. Hlavným problémom pritom býva komplexný dozor nad systémami v rôznych štátoch a schopnosť rýchlo zareagovať v prípade neočakávaných problémov. Rovnaká úloha bola výzvou aj pre medzinárodného výrobcu stavebnín Baumit, ktorému sa ju podarilo vyriešiť vďaka centralizovanému monitoringu poskytovanému formou služby od spoločnosti GAMO, a. s.

Monitoring zjednotil prehľad nad systémami

Spoločnosť Baumit zaoberajúca sa výrobou stavebných materiálov so zastúpením v celej Európe využíva riešenie Incident Management System (IMS) od spoločnosti GAMO. Tá sa špecializuje na cloudové riešenia na mieru pre spoločnosti z rôznych odvetví a prostredníctvom IMS monitoruje stav zhruba 600 čiastkových IT systémov a služieb v 22 európskych výrobných podnikoch Baumitu. Monitoring prevádzkovaný z GAMO Cloud 24 hodín denne poskytuje zásadnú výhodu – zjednotil prehľad nad systémami v jednotlivých štátoch a vďaka automatickým notifikáciám okamžite upozorňuje na všetky komplikácie či odchýlky od normálu. Umožňuje tak ich včasnú nápravu a návrat do optimálneho stavu systému.

Ušetrené peniaze i práca

Vďaka centrálnemu monitoringu sa výrazne znížili náklady spoločnosti Baumit na jednorazovú údržbu, ale aj nároky na predtým nevyhnutnú kapacitu personálneho obsadenia jednotlivých IT oddelení. „Zaisťujeme takú úroveň identifikácie incidentov, kvôli ktorým by klient v iných prípadoch musel budovať masívne a nákladné riešenia s vysokými nárokmi na vlastnú prevádzku,“ vysvetľuje Ivan Luby, technický riaditeľ spoločnosti GAMO. Centrálny monitoring umožňuje aj efektívnejšie využívanie výpočtovej kapacity pridelenej jednotlivým serverom a aplikáciám. Monitoring IT systémov Incident Management System prostredníctvom technológie GAMO má okrem webového rozhrania na sledovanie stavu a štatistík monitorovaných systémov a zariadení aj vlastnú mobilnú aplikáciu. „Aplikácia automaticky a v reálnom čase upozorňuje na neštandardné udalosti a sprostredkováva všetky informácie. Samozrejmosťou je aj komunikácia operátorov nášho zákazníckeho centra v anglickom jazyku,“ dodáva Ivan Luby.

Bezpečnosť a stabilita systémov

Incident Management System vyhodnocuje aj tie najmenšie odchýlky od normálneho stavu systémov, aplikácií i samotnej serverovne. Okrem okamžitých notifikácií poskytuje aj detailné informácie o stave systémov v monitorovanom prostredí. „Vďaka centralizovanému monitoringu našich systémov od GAMO sme sa zbavili problémov spojených s väčším počtom kontrolných centier nad našou IT infraštruktúrou, z ktorých medzi sebou museli komunikovať pracovníci v iných štátoch využívajúci rôzne systémy. Zavedením monitoringu sme sieťovú infraštruktúru oveľa lepšie zabezpečili a zároveň skvalitnili,“ uvádza Daniel Švarc, IT manažér spoločnosti Baumit. Monitoring operujúci z GAMO Cloud tak dozerá na IT infraštruktúru Baumit na Slovensku, v Českej republike, Francúzsku, Španielsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku a štátoch bývalej Juhoslávie. V procese implementácie, teda zavedenia samotného riešenia, sú už aj prevádzky v Číne.

Zobraziť celý článok na etrend.sk: https://www.etrend.sk/firmy/na-it-infrastrukturu-nadnarodneho-vyrobcu-stavebnin-baumit-dohliada-slovenska-firma-gamo.html

 

GAMO
Tlačové správy

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.