Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Prehľad o stave kľúčových častí informačného systému vo všetkých lokalitách a okamžitá eskalácia riešenia vzniknutých incidentov na správnu skupinu riešiteľov v rámci celoeurópskeho IT oddelenia. Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v Európe službou GAMO IMS – Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

Klient

Baumit Beteiligungen GmbH
Výrobca stavebných materiálov
Pôsobí v 30 krajinách Európy
Garantovaná dostupnosť služby 99,97% a riadenie vzniknutých udalostí v súlade s ITIL štandardmi.

Naše riešenie

Monitoring IT systémov v podnikoch skupiny Baumit ako služba poskytovaná z GAMO Cloud. V prvej fáze postupné nasadenie služby na 22 vybraných lokalít v celej Európe s monitorovaním až 600 kľúčových systémov a služieb. Incident management systém je v tomto prípade cloudovou službou, a to z dôvodu, aby bola zachovaná schopnosť monitorovať systémy a služby v celej Európe aj pri výpadkoch častí zákazníckej infraštruktúry. Zabezpečujeme tým pre Baumit službu s vysokou dostupnosťou a s vysokou pridanou hodnotou. K dispozícii sú prehľadové dashboardy a mobilná aplikácia napojená na centrálne monitorovacie riešenie.

Monitorovacia časť je prepojená s ITSM nástrojom operátorov zákazníckeho centra. Operátori zabezpečujú riadenie procesu v súlade s ITIL štandardmi a komunikujú v zmysle dohodnutého procesu priamo s riešiteľmi v anglickom jazyku. V súčasnosti poskytujeme monitorovacie služby na prvých ôsmich miestach v Európe: Česká republika, Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko a štáty bývalej Juhoslávie.


 

Monitoring kľúčových IT systémov poskytovaný ako služba spoločnosťou GAMO spĺňa naše požiadavky. Operátori GAMO pružne reagujú na vzniknuté incidenty a riadia proces v súlade s ITIL štandardmi.
Daniel Švarc
IT manažér, Baumit Beteiligungen GmbH

Prínosy

Riešenie poskytnuté ako služba s garanciou 99,97%
Efektívne a rýchle nasadenie služby v súlade s ITIL štandardmi.
Operátori komunikujúci aj v anglickom jazyku.
Okamžitá eskalácia incidentov na správny riešiteľský tím.
Postupné skrátenie doby výpadkov.
Prehľad o stavoch infraštruktúry aj cez mobilnú aplikáciu.

Využívané služby

Monitoring ako služba

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.