Monitoring systémov a služieb

Minimalizácia nákladov a dopadov na organizáciu v dôsledku zlyhania systémov.

Incident Management System

Zabezpečenie dostupnosti komunikačných sietí aj informačných systémov sa stáva najvyššou prioritou. K reálnemu vyhodnoteniu významu IT často dochádza až v momente, keď sú služby nedostupné. Nepretržitý monitoring dohľadovým systémom - Incident Management System, umožňuje rozpoznať neštandardné správanie systému a predísť tak vzniku problému alebo minimalizovať jeho dopad a riadiť proces nápravy. Autonómny proxy server, rozširuje funkčnosť služby monitoringu systémov, dokáže monitorovať stav systémov a zariadení nezávisle od konektivity zákazníckej infraštruktúry a dodávky elektrickej energie. Sleduje nielen funkcionalitu systému, ale aj jeho prevádzkové a bezpečnostné parametre.

Virtuálny proxy server

Je umiestnený do virtuálnej infraštruktúry zákazníka, umožňuje zber údajov zo sledovaných systémov a zariadení.

ITSM Riadenie procesov

Umožňuje operátorom zákazníckeho centra riadiť a dokumentovať vzniknuté incidenty podľa dohodnutých postupov.

Monitoring dashboard

Webové rozhranie umožní prezerať stavy a štatistiky monitorovaných systémov a zariadení na základe oprávnení priradených konkrétnym používateľom.

Mobilná aplikácia

Systém notifikácií na mobilných zaradeniach, ktoré automaticky upozornia na vznik neštandardnej udalosti. Sprostredkuje informácie v reálnom čase bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.

Referencie

Incident management system

Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

Cloudové služby VDI

Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

SLA služby a monitoring zariadení

Nepretržitý monitoring vyše 340 platobných kioskov systému eKolok na území Slovenskej republiky. Koordinácia vykonávania „CASH a PRINT“ manažmentu. Riadenie a plánovanie servisných činností zabezpečovaných 7 servisnými organizáciami a dodávateľmi jednotlivých subsystémov.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť