Skočiť na hlavný obsah
Naše riešenia na problémy, s ktorými sa stretávate.

IT systémy si vyžadujú čoraz viac špecializácií, ktoré musí IT technik zvládnuť. Neriešte správu IT oddelenia, s dôverou sa spoľahnite na plánovanú a riadenú starostlivosť o vaše IT systémy s garantovanou úrovňou služby.

Prevezmeme zodpovednosť za chod IT - čiastočne alebo úplne.
Dohliadneme na aktualizácie softvérov či nákup licencií.
Zabezpečíme biznis kontinuitu, dohľad nad systémami a prehľad v IT nákladoch.
Ponúkame certifikovaných IT špecialistov, ak potrebujete.
Navrhneme riešenia na mieru biznis požiadaviek rôznych typov.
Rozšírime IT služby alebo vykonáme zmeny v nastaveniach na požiadanie.
Nastavíme plán modernizácie a zaškolíme používateľov.
Proaktívne predchádzame incidentom. Real time reporting a analýzy.
Znížime bezpečnostné riziká a dohliadneme na súlad s legislatívou.
Čo je Outsourcing IT?
Prevzatie zodpovednosti za nepretržitú prevádzku firemného IT prostredia. Monitoring kritických častí IT infraštruktúry podporené obsluhou operátormi Zákazníckeho centra. Konzultačné zastúpenie v oblasti IT pri jednaniach s tretími stranami. Správu IT prenecháte nám, máme na to dlhoročné skúsenosti, know-how a špecialistov.

Microsoft 365

Správa IT infraštruktúry | SLA

Monitoring ako služba

Služby zákazníckeho centra

Služby IT špecialistov

Microsoft Premier Support

Prečo si vybrať Outsourcing IT od GAMO?

https://www.gamo.sk/

Najmodernejší cloud na Slovensku

Najnovšie technológie od globálneho lídra VMware umožňujú 100%-nú virtualizáciu sietí a dátových úložísk, a garantujú bezproblémovú integráciu s už virtualizovanými IT systémami.

https://www.gamo.sk/

Bezpečnosť a ochrana údajov

GAMO Cloud spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť, vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ale aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 a ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude.

https://www.gamo.sk/

Dostupnosť technickej podpory a IT špecialistov

Nie sme nadnárodná firma, pre ktorú ste „malý biznis“ alebo „jeden z mnohých“. U nás má každý zákazník garantovaný prístup k IT špecialistovi, s ktorým môže komunikovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Technologickí partneri

FAQ - Najčastejšie kladené otázky

Služby zákazníckeho centra poskytujeme klientom štandardne v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00 hod. Pre zmluvných klientov garantujeme vopred dohodnuté reakčné doby a parametre poskytovaných služieb v zmysle podmienok a úrovne Service Level Agreement (SLA). Tieto môžu byť operátormi zákazníckeho centra zabezpečované aj v rozsiahlejšom režime, prevádzkovej dobe.

Zmluvne dohodnutú reakčnú dobu, servisné pokrytie, rozsah vybraných služieb, dostupnosť podpory zákazníckym centrom alebo certifikovanými špecialistami.

Nepretržitá prevádzka služby v režime 24x7 má široké využitie. Monitorujeme zariadenia a systémy, ale je možné monitorovať takmer čokoľvek. Monitoring IT môže byť rozšírený aj o služby Zákazníckeho centra alebo IT služby špecialistu.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.