Manažované služby

Starostlivosť o bezproblémovú a nepretržitú prevádzku informačných systémov, serverov a sietí.

IT systémy pod kontrolou

S dôverou sa spoľahnite na plánovanú a riadenú starostlivosť o IT systémy s garantovaním úrovne poskytovanej služby. V rámci plnenia SLA – 

Service Level Agreement

 prevezmeme zodpovednosť za prevádzku IT prostredia alebo optimálnu správu sieťovej infraštruktúry. Naším kompetenčným centrom s dostupnosťou 24x7 zabezpečíme komplexný 

monitoring IT systémov

. Proaktívne zasiahneme ešte pred výskytom kritického stavu.

Čo ponúka naše riešenie?
Čiastočný alebo úplný outsourcing IT oddelenia.
Monitoring IT systémov a služieb 24 hodín denne.
Systém notifikácií podľa požiadaviek zákazníka.
Kategorizácia incidentov a individuálny prístup podľa závažnosti.
Zákaznícke centrum s operátormi na báze SLA zmluvy.
Profylaktika IT systémov – proaktívne predchádzanie výpadkom.
Konzultačné služby.
Real time reporting a analýzy.
 • Monitoring kľúčových IT systémov poskytovaný ako služba spoločnosťou GAMO spĺňa naše požiadavky. Operátori GAMO pružne reagujú na vzniknuté incidenty a riadia proces v súlade s ITIL štandardmi.

  Daniel Švarc
  IT manažér, Baumit Beteiligungen GmbH
 • Viac ako 1600  WAN uzlov po celom Slovensku. Viac ako 330 platobných kioskov v špeciálnom režime v budovách štátnej a verejnej správy. Koordinácia všetkých subdodávateľov. Jediný referenčný nástroj pre sledovanie a vyhodnocovanie SLA subdodávateľov. Ročne viac ako 30 000 vyriešených incidentov.

  Slovenská Pošta, a.s.
 • Kompletný outsourcing IT služieb. Monitoring kritických častí IT infraštruktúry. Konzultačné zastúpenie v oblasti IT pri jednaniach s tretími stranami.

  Witzenmann Slovakia, spol. s r.o.
  výrobca pružných kovových prvkov
 • Poskytovanie 24 hodinového monitoringu zariadení a systémov, pravidelné notifikácie, administrácia a správa systémov, pravidelné denné zálohovanie a obnova dát.

  MK ILLUMINATION PRODUCTION s.r.o.
  rakúsky výrobca osvetlenia

Najmodernejší cloud na Slovensku

Najmodernejší cloud na Slovensku

Najnovšie technológie od globálneho lídra VMware umožňujú 100%-nú virtualizáciu sietí a dátových úložísk, a garantujú bezproblémovú integráciu s už virtualizovanými IT systémami.

Viac

Bezpečnosť a ochrana údajov

Bezpečnosť a ochrana údajov

GAMO Cloud spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť, vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III, ale aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 a ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude.

Viac

Dostupnosť technickej podpory a IT špecialistov

Dostupnosť technickej podpory a IT špecialistov

Nie sme nadnárodná firma, pre ktorú ste „malý biznis“ alebo „jeden z mnohých“. U nás má každý zákazník garantovaný prístup k IT špecialistovi, s ktorým môže komunikovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Viac

Referencie

Dizajn a monitoring WAN siete

Sadou nástrojov získavame komplexný pohľad na jednotlivé sieťové prvky, ako aj na linky medzi nimi. Riešenie vzniknutých incidentov je plne pod kontrolou systémových inžinierov, ktorí sú úzko previazaní s operátormi z kompetenčného centra.

Incident management system

Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

SLA služby a monitoring zariadení

Nepretržitý monitoring vyše 340 platobných kioskov systému eKolok na území Slovenskej republiky. Koordinácia vykonávania „CASH a PRINT“ manažmentu. Riadenie a plánovanie servisných činností zabezpečovaných 7 servisnými organizáciami a dodávateľmi jednotlivých subsystémov.