Skočiť na hlavný obsah

Získali sme ďalšiu dôležitú certifikáciu ISO 22301

Úspešne sme implementovali normu ISO 22301 Riadenie kontinuity podnikania, čo nám potvrdil aj nezávislý certifikačný audit Kompetenčného a certifikačného centra kybernetickej bezpečnosti. 
 
Získanie tohto prísneho osvedčenia tretej strany vyhodnocujeme ako pokračujúci záväzok k poskytovaniu najvyššej kvality služieb a vysokou mierou pripravenosti. Našim klientom týmto potvrdzujeme schopnosť poskytovať služby aj v nestabilných časoch, ktoré môžu byť späté so zlyhaním dodávok kľúčových zdrojov alebo s prípadným ohrozením cielenými útokmi.
 
Certifikácia ISO 22301 potvrdzuje, že GAMO, a. s., zaviedla a udržiava systém manažérstva kontinuity podnikania podľa normy v rozsahu týchto činností:
  • Prevádzka a údržba informačných systémov, IT infraštruktúry a komunikačných systémov pre zákazníkov;
  • Poskytovanie konzultačných, analytických, systémových, servisných a poradenských činností a služieb v oblasti informačných technológií, monitoringu, správy a údržby informačných systémov, IT bezpečnosti a komunikácií;
  • Prevádzkovanie a monitoring IT systémov.

Implementácia normy ISO 22301 je ďalšou pozitívnou správou o zvýšenej bezpečnosti a udržateľnosti našich služieb, eliminácii ohrozenia našich zákazníkov aj o poskytovaní novej služby vo forme konzultačných a implementačných prác pri zavádzaní normy ISO 22301.

 

Integrovaný manažérsky systém v GAMO spĺňa nasledovné požiadavky a certifikácie.

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.