Skočiť na hlavný obsah

Prehľad o výkonnosti

Vaše tohtoročné plány investovať do nového ERP systému zastavili dopady pandémie? Neznamená to, že sa musíte vzdať prínosov, ktoré ste od nových pohľadov na podnikanie a na identifikáciu spôsobov ako optimalizovať procesy očakávali.

Poskytneme Vám prijateľnú alternatívu k ERP systémom. Ako? Integráciou dát z Vašich existujúcich systémov prostredníctvom Business Intelligence technológie. Profesionálnym riešením, ktoré Vám zabezpečí prehľad o výkonnosti firmy v očakávanej štruktúre a forme a uľahčí biznis rozhodnutia na všetkých úrovniach organizácie.

Služba Business Intelligence od GAMO umožňuje pokročilú analytiku dát a prináša manažérske prehľady a vizualizáciu dát podľa požiadaviek klienta. Pozostáva zo vstupnej analýzy, návrhu riešenia, implementácie a testovania. Vaše údaje zostávajú v maximálnom bezpečí u Vás. Reporty máte kedykoľvek k dispozícii vďaka mobilnej aplikácii a samozrejme aj cez web.

Kontaktujte nás

Pripravíme:

  • Prehľadné manažérske reporty a analytické výstupy v prostredí nástroja Microsoft Power BI
  • Prepojenie na rôzne databázy a aplikácie
  • Zostavenie modelov a vzťahov na kombinované údaje z viacerých zdrojov
  • Interaktívne reporty a dashboardy s vizualizáciou
  • Nastavenia online reportov naviazaných na cloud

 

GAMO

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.