SECURITY PROJEKT

Sme držiteľom ocenenia IBM Partner roka

Zo slávnostného podujatia, v rámci ktorého sú spoločnosťou IBM každoročne oceňovaní najvýznamnejší obchodní partneri, si GAMO odnieslo ocenenie IBM PARTNER ROKA 2018 v kategórii IBM SECURITY PROJEKT.

Získané ocenenie od spoločnosti IBM si veľmi vážime, prináša nám motiváciu ďalej napredovať v dobre rozbehnutom projekte. IT je dynamický sektor, vyžaduje si pripravenosť a pohotové reakcie na zmeny. Voči našim klientom pociťujeme záväzok, prinášať kvalitné a komplexné riešenia, ktoré z pohľadu IT reflektujú na trendy a spĺňajú biznis potreby a očakávania v rámci udržania kontinuity procesov.

Odovzdávanie ocenenia IBM Partner roka 2018
Foto: zdroj IBM

 

Spoluprácou s IBM, jedným z technologických lídrov v oblasti bezpečnostných riešení, dokážeme poskytnúť špičkové a komplexné služby kybernetickej bezpečnosti. Výsledkom vzájomnej spolupráce je riešenie kombinujúce naše skúsenosti a technológie so službami poskytovanými spoločnosťou IBM. V rámci služby SECaaS dokáže GAMO zaistiť kybernetickú bezpečnosť v každej firme, pre ktorú by bolo jej technologické alebo personálne pokrytie vlastnými zdrojmi neefektívne. Počnúc identifikáciou podozrivých aktivít, až po vykonanie krokov na elimináciu prípadného útoku.

Prevádzkovatelia tzv. kritickej infraštruktúry sa stávajú z pohľadu svojej pozície a core biznisu lukratívnym a potenciálnym cieľom kybernetického útoku. Skutočnosti posledných dní nám potvrdzujú, že zavádzanie prvkov digitalizácie, inovácií do výroby, automatizácie a robotizácie, zvyšuje riziká z hľadiska bezpečnosti IT. Akýkoľvek priemyselný podnik, musí byť obozretný a pri zavádzaní nových technológií sa musí zaoberať aj komplexným súborom činností v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Práve kybernetický priestor sa stal novým prostredím, v ktorom sa stretávajú podnikové IT systémy s útočníkmi bez hraníc či pravidiel. Preto je z hľadiska udržania biznis kontinuity, zabezpečenia bezproblémovej výroby či predchádzania finančným stratám dôležité dôsledne a efektívne chrániť IT systémy. Nie každý podnik však dokáže vybudovať a prevádzkovať vlastný systém kybernetickej ochrany. Práve v týchto prípadoch je vhodné spoľahnúť sa na špecializovanú firmu, ktorá zabezpečí požadovanú úroveň ochrany pred vonkajším, ale aj vnútorným útočníkom. Zároveň zabezpečí dosiahnutie plného súladu s legislatívnymi a technologickými štandardmi.

 

Dátum : 17.05.2019 Autor : GAMO Značky: GAMO