Skočiť na hlavný obsah

Na Slovensku pracuje takmer štvrtina zamestnancov mimo svojho pracoviska

Podľa údajov z Google COVID-19 Community Mobility Reports sa úroveň návratu na pracoviská po prvej vlne Covid-19 nepodarilo dosiahnuť. V súčasnosti je priemerná obsadenosť pracovísk na úrovni 77%. To predstavuje bežný prázdninový priemer. Ekonomika nie je obmedzená celoštátnymi reštrikciami, ako tomu bolo počas mesiacov marec – apríl. Takmer štvrtina pracovníkov však pracuje z domu, alebo je z iných dôvodov mimo svojho pracoviska. Kombinácia home office a prítomnosti na pracovisku sa stáva bežným štandardom. 


Už viackrát sme upozorňovali na možné úskalia spojené s prácou z domu. IT oddelenia musia urýchlene digitalizovať procesy a pripraviť sa na otvorenie svojich systémov, že to nie je vždy jednoduché, potvrdí každý zodpovedný správca IT.
Prvoradou funkčnosťou riešení pre home office je popri bezpečnosti udržanie komunikačnej úrovne a spolupráce, na ktorú sú pracovníci zvyknutí. Komunikovať potrebujú interné pracovné tímy, obchodníci so zákazníkmi, manažment. Osvedčeným riešením sú webkonferenčné systémy. K dispozícii je množstvo platforiem - od bezplatných s často otáznou úrovňou bezpečnosti, až po sofistikované riešenia vyžadujúce zložité nasadenie. Ak má celá firma nastavenú jednu platformu ako komunikačný štandard, je všetko v poriadku. Problém môže nastať, ak do komunikácie potrebuje prizvať externého partnera alebo klienta. Ak nepoužíva identickú platformu, začína hľadanie alternatívy, cez ktorú by mohli online komunikovať. Messenger? Skype? Zoom? Áno, aj to sú možné varianty. Sú však v súlade s firemnými štandardmi ohľadne IT bezpečnosti? Nehrozí tu nebezpečenstvo? Je v poriadku zdieľať týmto spôsobom cenovú či realizačnú ponuku?
 

GAMO

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.