Skočiť na hlavný obsah

Výrazné zmeny v licenčných programoch M365

Spoločnosť Microsoft avizuje zmeny v CSP Programe už v januári 2022. Ide o prvú zásadnú zmenu v tomto programe od roku 2015, ktorá má znížiť zložitosť administrácie a priniesť nové stimuly v poskytovaní predplatených licencií. Zároveň Microsoft avizoval aj menej príjemné informácie súvisiace so zdražovaním cien licencií od 1. 3. 2022. Konkrétne cenníky nie sú zatiaľ známe, ale pokiaľ pripravujete finančné plány na budúci rok, uvažujte s priemerným rastom cien v rozsahu 10 - 20%

Čo ďalšie čaká na klientovi, ktorí využívajú online služby ako sú Microsoft 365, Dynamics 365, Power Platform a Windows 365?
Tu je niekoľko očakávaných zmien:

 • Licencie budú poskytované vo forme mesačného, ročného a trojročného záväzku.
 • Výhodou pre klientov pri ročných a 3-ročných záväzkoch je ochrana, fixácia cien. 
 • Pri ročnom záväzku bude môcť byť platba realizovaná jednorazovým ročným poplatkom alebo mesačne.
 • Za flexibilitu v mesačnom záväzku , t.j. aj možnosť znižovať počet licencií si klienti budú musieť priplatiť 20% z ceny licencie. 
 • Flexibilita bude umožnená len smerom nahor, t.j. zvyšovaním počtu licencií alebo prechodom na vyššie plány. 
 • Znížiť počet licencií alebo zmeniť typ plánu môžete len k dátumu výročia záväzku licenčného plánu.
 • Záväzky (mesačný, ročný, trojročný) je možné kombinovať v rámci jedného tenantu pri každom licenčnom pláne. 
 • Vo vybraných prípadoch klientom rovno odporučíme nakombinovať si ročné a mesačné licencie. Aby si na jednej strane zabezpečili čiastočnú flexibilitu pre mesačné úpravy počtov používateľských licencií, na druhej strane napr. pre stálych používateľov denne pracujúcich s aplikáciami a službami M365 uprednostnili výhodnejšie ročné záväzky licencií.   
 • Končí možnosť účtovania licencií na dni.
 • Do 72 hodín budete mať možnosť zrušiť objednané licencie.
 • Microsoft sľubuje viac Trial možností, bezplatných testovacích plánov. 

Pripravované zmeny nadobudnú účinnosť 1. marca 2022. Do tohto termínu máme príležitosť, ako Microsoft CSP partner, poradiť vám ako vybrať najvhodnejšiu licenčnú stratégiu – zafixovať si ceny na dlhšie obdobie, tak aby vás komunikované dopady, pokiaľ je to možné, boleli čo najmenej.
Uvedomujeme si, že k tejto téme vznikne veľa otázok. 

Otázky môžete posielať aj priebežne na marketing@gamo.sk, rady ich individuálne zodpovieme.

 

 

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.