Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. využíva vlastnú serverovú infraštruktúru, na ktorej sú prevádzkované jednotlivé softvérové aplikácie slúžiace výrobnému, ako aj administratívnemu účelu. Musí spĺňať kritériá na High-Availability riešenie, odolné voči nepredvídanej udalosti. Zároveň má poskytovať IT administrátorom jednoduchú správu používateľov, prevádzkovaných systémov a aplikácií. Preto bolo rozhodnuté o vytvorení konsolidovaného riešenia na báze VMware vSphere ako aj implementácii nástrojov z rodiny Office 365.

Klient

ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.
SMB | Automotive - výroba komponentov pre motorové vozidlá
250 - 500 zamestnancov
Zjednotenie platformy serverových a desktopových operačných systémov. Zvýšenie bezpečnosti – prostredníctvom implementácie Active Directory a súvisiacich funkcionalít. Vytvorenie profesionálneho firemného emailu, prostredia pre tímovú spoluprácu a zjednotenie verzií MS Office.

Naše riešenie

V spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. bolo vybudované hybridné riešenie, kombinujúce prvky vlastnej IT infraštruktúry (on-premise) s využívaním vybraných cloudových služieb. Je postavené na koncepte maximálnej dostupnosti a bezpečnosti.
On-premise infraštruktúra je vybudovaná ako hardvérový cluster serverov so spoločným diskovým subsystémom virtualizovaným na báze VMware vSphere. Hardvérový cluster umožňuje efektívne využitie zdrojov a vysokú dostupnosť systémov v prípade vzniku nepredvídanej udalosti. V takto pripravenej infraštruktúre sú prevádzkované jednotlivé firemné aplikačné servery.
Implementácia služieb Office 365 poskytla spoločnosti ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. komplexné riešenie pre efektívnu komunikáciu a tímovú spoluprácu, ako aj zjednotenie kancelárskeho balíka MS Office v rámci celej spoločnosti.


 

Vybudovaním High Availability riešenia v kombinácii s cloudom sme dokázali zabezpečiť efektívnu prevádzku IT systémov s vysokou mierou bezpečnosti a spoľahlivosti. Dokážeme pružne reagovať na nové požiadavky.
Marcel Šimurka
IT špecialista, ILJIN Slovakia, s.r.o.

Prínosy

Dosiahnutie vysokej dostupnosti systémov.
Zvýšenie efektivity využitia hardvérových zdrojov.
Jednoduchšia správa operačných systémov v IT infraštruktúre.
Zvýšenie úrovne bezpečnosti formou zavedenia single-sign-on, prístupových práv a skupinových politík v Active Directory.
Odstránenie problémov s nekompatibilitou Office dokumentov.
Využívanie nástroja MS SharePoint pre efektívnu komunikáciu a tímovú spoluprácu.

Využívané služby

Microsoft 365

Služby IT špecialistov

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.