Dohľad nad systémami

Zákazník: 
Baumit Beteiligungen GmbH
Odvetvie: 
Výrobca stavebných materiálov
Veľkosť: 
Pôsobí v 30 krajinách Európy
Zadanie
Prehľad o stave kľúčových častí informačného systému vo všetkých lokalitách a okamžitá eskalácia riešenia vzniknutých incidentov na správnu skupinu riešiteľov v rámci celoeurópskeho IT oddelenia. Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v Európe službou GAMO IMS – Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.
Cieľ
Garantovaná dostupnosť služby 99,97% a riadenie vzniknutých udalostí v súlade s ITIL štandardmi.
Riešenie

Monitoring IT systémov v podnikoch skupiny Baumit ako služba poskytovaná z GAMO Cloud. V prvej fáze postupné nasadenie služby na 22 vybraných lokalít v celej Európe s monitorovaním až 600 kľúčových systémov a služieb. Incident management systém je v tomto prípade cloudovou službou, a to z dôvodu, aby bola zachovaná schopnosť monitorovať systémy a služby v celej Európe aj pri výpadkoch častí zákazníckej infraštruktúry. Zabezpečujeme tým pre Baumit službu s vysokou dostupnosťou a s vysokou pridanou hodnotou. K dispozícii sú prehľadové dashboardy a mobilná aplikácia napojená na centrálne monitorovacie riešenie.

Monitorovacia časť je prepojená s ITSM nástrojom operátorov zákazníckeho centra. Operátori zabezpečujú riadenie procesu v súlade s ITIL štandardmi a komunikujú v zmysle dohodnutého procesu priamo s riešiteľmi v anglickom jazyku. V súčasnosti poskytujeme monitorovacie služby na prvých šiestich miestach v Európe: Francúzsko, Slovensko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Česká republika a Poľsko.

Prínosy
Riešenie poskytnuté ako služba s garanciou 99,97%
Efektívne a rýchle nasadenie služby v súlade s ITIL štandardmi.
Operátori komunikujúci aj v anglickom jazyku.
Okamžitá eskalácia incidentov na správny riešiteľský tím.
Postupné skrátenie doby výpadkov.
Prehľad o stavoch infraštruktúry aj cez mobilnú aplikáciu.
Monitoring kľúčových IT systémov poskytovaný ako služba spoločnosťou GAMO spĺňa naše požiadavky. Operátori GAMO pružne reagujú na vzniknuté incidenty a riadia proces v súlade s ITIL štandardmi.
Daniel Švarc
IT manažér, Baumit Beteiligungen GmbH

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť