Vzdelávajte sa v téme kyberbezpečnosti

Vzdelávajte sa v téme kyberbezpečnosti

Na stretnutí s médiami 12. 11. 2019 v bratislavskom hoteli LOFT sa prezentovalo GAMO ako spoločensky zodpovedná firma s atraktívnym portfóliom služieb, ktorá reflektuje na trendy a inovácie v IT, a tieto prenáša do svojich služieb, a zároveň do komunikácie.

SPOĽAHNITE SA. Nový komunikačný claim prichádza spolu s iniciatívou podporovať vzdelávanie v kyberbezpečnosti. Vytvorili sme edukatívne videá, určené širokej verejnosti a upozorňujúce na každodenné bezpečnostné incidenty vo virtuálnom svete. Ako im efektívne čeliť?

Až 53 percent firiem na Slovensku má skúsenosť s bezpečnostným incidentom. Číslo však môže byť vyššie, nakoľko firmy sa k takýmto typom útoku neradi priznávajú. Chronicky známy je príklad zahraničnej firmy UBER, ktorá nielenže zaplatila hackerom, ale celý útok zamlčala. Vo finále tak prišla o 148 miliónov dolárov.

Podľa nášho prieskumu je najväčšou hrozbou infikovanie IT systémov nežiadúcim softvérom. Či už ide o spam (68%), malware ( 30%) alebo ransomware (6%). Napríklad phisingu, ktorý stojí za 30 percentami hrozieb, sa pritom dá predísť edukáciou zamestnancov. Za väčšinou útokov totiž stojí zlyhanie ľudského faktoru. “Ľudia sú zvyknutí veriť všetkému a konať nesystematicky, netestujú si pravosť zdroja a neanalyzujú dôveryhodnosť wifi siete,“ hovorí Ľubomír Kopáček, šéf divízie bezpečnosti GAMO. „A keď sa to deje v súkromí, deje sa to aj vo firmách. Tieto zlozvyky si ľudia majú tendenciu nosiť zo súkromného života do práce.“

Spoločnosť GAMO sa preto rozhodla pomôcť informovanosti jednotlivcov. Vytvorila voľne dostupné edukatívne videá, ktorých úlohou je jednoducho vysvetliť aj neodborníkom správne využívanie technológií. „Zámer je jednoduchý: minimalizovať chyby jednotlivcov, ktoré môžu prispieť k úniku ich dát,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Rudolf Latiak.

Sú komunikačné aplikácie bezpečné?

Ochráňte svoje dáta

Vzdelávať zamestnancov vo firme však nestačí. Veľké firmy kladú väčšiu dôležitosť kybernetickým hrozbám, pravdou však je, že hackeri sa zameriavajú aj na menšie spoločnosti, ktoré nekladú kyberbezpečnosti veľký význam, a tak sa pochopiteľne stávajú jednoduchším cieľom. „Problémom je, že tieto firmy majú zafixované, že to nie je lacná položka. No bezpečnosť nemôžeme brať ako náklad. Je to investícia, ktorá paradoxne môže firme v prípade kyberútoku ušetriť nemalé financie,“ zdôrazňuje technický riaditeľ spoločnosti GAMO Ivan Luby. „Našimi skúsenosťami, špecialistami a inovatívnym prístupom sa snažíme priblížiť aj firmám, ktoré by si tieto služby štandardne nemohli dovoliť,“ dodáva. Komplexné vypracovanie bezpečnosti zahŕňa nielen zhodnotenie nedostatkov, ale predovšetkým nastavenie systémových riešení pre každého jednotlivo – na mieru.

5 jednoduchých krokov pre firmy, ktoré zvýšia bezpečnosť

  • Zodpovedná voľba dodávateľov a partnerov pre všetky časti IT
  • Riadenie a kontrola činnosti používateľov pri prístupe na internet
  • Pravidelné zálohovanie dát
  • Vzdelávanie všetkých zamestnancov v oblasti kybernetickej bezpečnosti
  • Aplikovanie prístupu zero trust

 

 

Dátum : 12.11.2019 Autor : GAMO Značky: GAMO Tlačové správy