Biznis rozhodnutia

Prehľad o výkonnosti

Vaše tohtoročné plány investovať do nového ERP systému zastavili dopady pandémie? Neznamená to, že sa musíte vzdať prínosov, ktoré ste od nových pohľadov na podnikanie a na identifikáciu spôsobov ako optimalizovať procesy očakávali.

Poskytneme Vám prijateľnú alternatívu k ERP systémom. Ako? Integráciou dát z Vašich existujúcich systémov prostredníctvom Business Intelligence technológie. Profesionálnym riešením, ktoré Vám zabezpečí prehľad o výkonnosti firmy v očakávanej štruktúre a forme a uľahčí biznis rozhodnutia na všetkých úrovniach organizácie.

Služba Business Intelligence od GAMO umožňuje pokročilú analytiku dát a prináša manažérske prehľady a vizualizáciu dát podľa požiadaviek klienta. Pozostáva zo vstupnej analýzy, návrhu riešenia, implementácie a testovania. Vaše údaje zostávajú v maximálnom bezpečí u Vás. Reporty máte kedykoľvek k dispozícii vďaka mobilnej aplikácii a samozrejme aj cez web.

Kontaktujte nás

Pripravíme:

  • Prehľadné manažérske reporty a analytické výstupy v prostredí nástroja Microsoft Power BI
  • Prepojenie na rôzne databázy a aplikácie
  • Zostavenie modelov a vzťahov na kombinované údaje z viacerých zdrojov
  • Interaktívne reporty a dashboardy s vizualizáciou
  • Nastavenia online reportov naviazaných na cloud

 

Dátum : 17.06.2020 Autor : GAMO Značky: GAMO