Podpora projektu SOČ

Podpora projektu SOČ

Zúčastnili sme sa prezentácie talentu a odborných vedomostí mladých ľudí, účastníkov celoštátnej prehliadky 39. ročníka Stredoškolskej odbornej činnosti. Projekt SOČ patrí k najvýznamnejším súťažiam svojho druhu a každoročne sa ho zúčastňuje niekoľko tisíc študentov. Bolo nám teda potešením spojiť značku GAMO s týmto podujatím a ako jeden z partnerov podporiť a oceniť najlepšieho riešiteľa v kategórii Elektrotechnika a hardvér. V kategórii, ktorá svojím zameraním podnecuje študentov rozvíjať potenciál v oblasti IT, kde sme už viac ako 25 rokov doma.

Študenti sa v precízne pripravených projektoch venovali problematike 3D tlačiarní, poloautomatizovanej CNC fréze, robotickému ramenu, bezbariérovej detekcii pohybu pomocou mikrovlnného radaru a mnohým iným. Viaceré zo spracovaných tém zaujali a našli sa aj také, ktoré svojou jedinečnosťou a výnimočnosťou doslova „zahviezdili“.

Sme radi, že podporovateľov bolo viac a špeciálne ceny v danej  kategórii sa mohli rozdeliť medzi viacerých riešiteľov. Tá naša, bola udelená víťazovi kategórie, o ktorom rozhodla odborná porota, študentovi s projektom E-bike 3 kW – spínaná nabíjačka. Pevne veríme, že mu kurz v certifikovanom IT školiacom stredisku, pomôže odborne rásť a získané poznatky uplatní pri riešení nových projektov, počas štúdia alebo v zamestnaní.

Osobne sme sa presvedčili, že šikovných a nadaných študentov je dosť, majú chuť popasovať sa s nepoznaným, nechýbajú im nápady a odvaha obhájiť výsledky svojej práce pred odborníkmi.
Našou snahou do budúcnosti je pokračovať v spolupráci so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici formou tréningov poskytnúť študentom možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie v oblasti IT, pomôcť im osvojiť si odborné vedomosti na reálnych príkladoch z praxe.

Dátum : 03.05.2017 Autor : GAMO Značky: GAMO