Zapojíme sa do výchovy

Kde nájsť ideálneho IT-čkára pre prax?

Osvedčilo sa nám, zapojiť sa do jeho výchovy. A preto sme nadviazali spoluprácu so Strednou priemyselnou školou Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici. Ide o školu,  ktorá je v našom regióne svojím odborným vzdelávaním najbližšie k oblasti IT služieb, v ktorých je GAMO už viac ako 25 rokov doma.

Cieľom spolupráce je aplikovať moderné a aktuálne informácie z oblasti IKT do odborného stredoškolského vzdelávania, a tým inovovať odborné vzdelávanie na Strednej priemyselnej škole J. Murgaša s dôrazom na reálne požiadavky trhu práce. Našou snahou bude formou tréningov poskytnúť študentom možnosť rozvíjať kľúčové kompetencie v oblasti IT, pomôcť im osvojiť si odborné vedomosti na reálnych príkladoch z praxe.

Dúfame, že sa nám práve touto cestou otvorí priestor na výchovu perspektívnych IT-čkárov pre prax.

Napísali o nás viac >>

 

Dátum : 24.03.2017 Autor : GAMO Značky: GAMO