Skočiť na hlavný obsah

GOLD CLOUD PRODUCTIVITY

Zákazníci v súčasnosti kladú najväčší dôraz na zvyšovanie efektivity, uľahčenie komunikácie a spolupráce v tímoch. Moderné riešenia, implementované s odbornosťou a precíznosťou dokážu pomôcť aj s preklenutím dopadov pandémie covid-19. Bez obáv umožnia prácu z domu, videokonferecie, zdieľanie dokumentov.

Implementácii služieb Microsoft 365 sa v GAMO venuje tím konzultantov a implementačných špecialistov. Ich každodenná práca priniesla výsledok v podobe získania GOLD Cloud Productivity kompetencie. Už viac než 4.000 spokojných používateľov na Slovensku môže bez problémov využívať nástroje pre modernú kanceláriu, akými sú SharePoint, Exchange Online, OneDrive či Teams. Pokračujeme tak v úsilí prinášať najmodernejšie cloudové technológie a riešenia.

Tagy: 
GAMO

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.