ITAS DSM Roadshow

GAMO predstavilo Office 365 na ITAS DSM Roadshow

V priebehu mesiaca apríl 2016 organizovala IT Asociácia SR spolu s technologickými partnermi sériu podujatí ITAS DSM Roadshow. Cieľom bolo pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia pre vlastný vstup do Digital Single Market – online trhu, a tak využiť inovácie a IKT pre rozvoj podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy.

Microsoft Slovensko ako jeden z technologických partnerov podujatia si vybral GAMO, aby na podujatiach v Nitre a v Banskej Bystrici prezentoval náš príbeh prechodu na riešenie Office 365. Ivan Luby, technický riaditeľ GAMO, oboznámil zástupcov SMB firiem o možnostiach, ktoré Office 365 poskytuje, ako aj o dôvodoch prečo sme v GAMO prešli na online riešenie v cloude. Následná diskusia potvrdila záujem účastníkov o bližšie informácie k prezentovanej téme.
GAMO je partnerom spoločnosti Microsoft na úrovni Gold.

 

 

Dátum : 07.04.2016 Autor : GAMO Značky: GAMO