Napísali o nás

Cloud na horách

Oblaky a turistika spolu veľmi nefungujú, človek sa môže v horských mračnách ľahko stratiť. Zato cloud ako riešenie pre zabezpečenie spoľahlivej prevádzky IT systémov na horách je prirodzeným spojením. Nedávno sa o tom presvedčila aj spoločnosť Tatry mountain resorts (TMR), jeden z najväčších prevádzkovateľov horských stredísk a turistických služieb v strednej a východnej Európe.

Na Slovensku prevádzkuje TMR viacero horských stredísk, hotelov a akvaparkov. V nich svojim návštevníkom ponúka okrem komfortu a zážitkov aj špičkový zákaznícky servis. Objednať a zaplatiť vstupenku online je dnes už samozrejmosťou, rovnako ako zakúpiť si lístky v samoobslužných pokladniciach priamo na svahu. Zabezpečiť však spoľahlivé fungovanie IT systémov v špecifickom horskom prostredí, často bez kvalitnej infraštruktúry, je poriadna výzva.

“Nároky na IT infraštruktúru sa neustále zvyšovali, rástol počet, ako aj geografické rozmiestnenie našich informačných systémov. To boli jedny z hlavných dôvodov, prečo sme sa rozhodli využiť cloudové riešenie,” uviedol Marián Klas, manažér kontrolingu a IT v spoločnosti TMR.

O realizáciu sa postarala spoločnosť GAMO. Požiadavky na cloudový systém, ktorý zabezpečí spoľahlivé fungovanie softvérov pre Aquapark Bešeňová, hotely vo Vysokých Tatrách, lyžiarske turnikety aj samoobslužné pokladnice, spolu s interným systémom pre obslužný personál, pretavili do robustného riešenia v GAMO Cloud.

V čom spočíva podstata cloudového riešenia?
Vybudované riešenie v GAMO Cloud poskytuje v prvom rade dostatočný výpočtový výkon, čím je zabezpečená plynulá prevádzka turniketových aj prevádzkových systémov spoločnosti TMR. Celý informačný systém je zabezpečený voči výpadkom či neautorizovanému prístupu. Kvôli charakteru služieb sa od začiatku dbalo najmä na maximálnu dostupnosť a bezpečnosť. Vysoká úroveň bezpečnosti vychádza aj z certifikácie poskytovateľa cloudových služieb podľa noriem ISO 27001 a 27018. IT administrátori tak majú vďaka flexibilite cloudového prostredia istotu, že servery sú prevádzkované na najnovších a podporovaných systémoch.

Cloud na horách prináša reálne výsledky
Migrácia serverov do cloudu odbremenila spoločnosť TMR od nutnosti denného sledovania ich stavu a prevádzkových parametrov. V cloude je garantovaná nepretržitá prevádzka, ktorá nie je ohrozená náhlym výpadkom dodávky elektrického prúdu, výpadkom klimatizácie, prípadne inými prevádzkovými problémami.

“Z pohľadu najbližšej budúcnosti má pre nás veľký význam, že servery sú umiestnené v takom cloude, ktorý spĺňa požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov - GDPR. Takéto riešenie nám pomôže jednoduchšie splniť požiadavky legislatívy, ktorá vstupuje do platnosti od 25.5.2018. Taktiež je pre nás zaujímavá možnosť riešenia obnovy prvkov centrálnej IT infraštruktúry formou škálovateľných a dostatočne výkonných cloudových služieb,” dodáva Marián Klas.

Prínosy GAMO Cloud pre spoločnosť Tatry mountain resorts

  • Vysoká dostupnosť dát a automatizácia prostredia.
  • Mobilita riešenia, prístup k firemným dátam z ktoréhokoľvek miesta a kedykoľvek.
  • Neustále monitorovanie systémov.
  • Okamžité vyhodnocovanie problémov a ich odstránenie bez nutnej účasti klienta.
  • Minimalizácia investičných nákladov a optimalizácia prevádzkových nákladov na energie, priestory aj zabezpečenie prevádzky.
  • Platba na základe skutočne využívaných zdrojov, jednoduchá úprava spôsobu platieb v závislosti od požiadaviek klienta na poskytovaný hardvér a softvér.

 

Nemôžete si  dovoliť zlyhanie IT systémov? Boríte sa s prichádzajúcou legislatívou o ochrane osobných údajov? Vyskúšajte si riešenie GAMO Cloud prostredníctvom bezplatnej konzultácie a testovacej prevádzky a spoľahlivo vyriešte prevádzku vašich IT systémov aj na netradičných miestach, ako sú hory.

Zobraziť celý článok na etrend.sk: https://www.etrend.sk/firmy/cloud-na-horach-ako-spolahlivo-vyriesit-it-systemy-horskych-stredisk.html

 

Dátum : 26.04.2018 Autor : GAMO Značky: Cloud GAMO Tlačové správy