Kompetencia Datacenter

GAMO je Microsoft Partner s úrovňou Gold

Odbornými znalosťami a skúsenosťami sme opäť potvrdili najvyššiu možnú Gold úroveň pôsobnosti v Microsoft Partner Network.

Kompetencia Datacenter v úrovni Gold preukazuje, že naši špecialisti majú najnovšie technické zručnosti, sú schopní transformovať dátové centrá na flexibilné, škálovateľné a nákladovo efektívne riešenia v prospech zákazníka. Okrem nej je GAMO špecializovaným Silver partnerom pre oblasť cloudových kompetencií – Cloud Platform a Cloud Productivity. Aj v tejto oblasti sme odborne pripravení implementovať najmodernejšie cloudové technológie a riešenia, akými sú Microsoft365, či iné služby na rastúcej platforme SaaS.

 


 

Dátum : 06.04.2020 Autor : GAMO Značky: Cloud GAMO