OFFICE 365

Aktívne používame cloud riešenie Office 365

Počas mesiacov december 2015 a január 2016 sa v GAMO úspešne rozbehlo používanie riešenia Office 365. Historicky sme v GAMO používali riešenie pre mailovú komunikáciu na báze IBM Lotus Domino / Lotus Notes. Táto platforma bola prevádzkovaná na interných serveroch, pričom postupom času sa sem okrem e-mailu pridalo aj viacero firemných aplikácií. Riešenie využívali aj pracovníci z pobočiek v Bratislave, Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Dnes plnohodnotne pracujeme s riešením Office 365.

Migráciu, nastavenie prostredia, ako aj úvodné školenia pre vybrané kategórie používateľov sme zabezpečili vlastnými IT špecialistami, certifikovanými pre riešenia Microsoft. Prechod vyše 80-tich pracovníkov bol postupný, vo viacerých etapách. V súčasnosti máme plne zvládnuté a funkčné riešenie pre mailovú komunikáciu, ako aj Skype for Business, prostredníctvom ktorého môžu kolegovia z pobočiek a centrály komunikovať cez videokonferencie či zasielaním okamžitých správ. Viaceré oddelenia už aktívne využívajú riešenie na platforme SharePoint slúžiace na tímovú spoluprácu pre zdieľanie dokumentov či súbežnú prácu viacerých autorov na jednom dokumente. Samozrejmosťou je firemný e-mail dostupný na mobilnom telefóne či tablete, bez ohľadu na platformu (Android, iOS, WindowsPhone).

Do budúcna sa chceme zamerať práve na rozšírenie používania SharePoint, ako aj aplikácie Yammer pre vnútrofiremnú komunikáciu a zdieľanie konceptov a nápadov.

Dátum : 08.02.2016 Autor : GAMO Značky: Cloud GAMO