Skočiť na hlavný obsah
Problém odhalíme

Tok údajov systémami máme pod kontrolou

Žiadna firma nie je imúnna voči kybernetickým útokom. Prípady sofistikovaných útokov narastajú každým dňom a ohrozujú spôsob fungovania jednotlivých podnikov. Udržanie kroku so zberom a spracovaním masívnych tokov údajov si vyžaduje implementáciu komplexných riešení kybernetickej bezpečnosti, schopných ukladať, spracovať, korelovať a analyzovať tieto údaje v reálnom čase.

 

Radi by ste sa dozvedeli viac? Napíšte nám, pošleme vám záznam z webinára, kde sme sa venovali práve tejto téme.

Prečo sa oplatí dôverovať našim službám?
MONITOROVANÁ BEZPEČNOSŤ
Prostredníctvom poskytnutia nepretržitého monitorovania udalostí v infraštruktúre a korelácii sérii akcií z rôznych protokolov sme schopní detegovať škodlivé vzorce správania a identifikovať sofistikované kybernetické útoky vstupujúce do siete prostredníctvom zdanlivo bežných činností.
Hľadáte inú formu podpory kybernetickej odolnosti? V ponuke máme ďalšie služby.
Najčastejším problémom je podceňovanie reálnych hrozieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A preto nečakajte a obráťte sa s požiadavkami priamo na nás.

Ochrana koncových zariadení

Ochrana emailov a aplikácii

Sieťová bezpečnosť

Testy zraniteľnosti

Bezpečnosť priemyselných systémov

Legislatíva a Audit bezpečnosti

SIEM Bezpečnostný monitoring

Konzultácie a vzdelávanie

SECaaS

Bezpečnosť Microsoft 365

M365 BACKUP

Analýza kybernetickej odolnosti IT

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.