Skočiť na hlavný obsah

Endpoint Detection & Response

Sme jedným z piatich partnerov spoločnosti ESET na Slovensku, ktorý je certifikovaný na poskytovanie Endpoint Detection & Response riešení. Čo potrebuje firma, ktorá chce mať istotu, že nové bezpečnostné hrozby alebo rizikové počínanie používateľov neohrozia jej zisky, dôveru klientov či dobré meno? Jednoznačne riešenie pre dokonalý prehľad o koncových staniciach so širokými možnosťami na riešenie incidentov. 

Úspešne sme certifikovali bezpečnostných expertov, ktorí pomocou nástrojov a EDR riešenia od spoločnosti ESET dokážu rýchlo a adekvátne zareagovať na bezpečnostné problémy či incidenty. Klientom týmto dokážeme poskytnúť komplexné riešenie prevencie, detekcie a nápravy, ktoré umožňuje rýchlu analýzu a odstraňovanie problémov týkajúcich sa zabezpečenia v sieti.

 

 

GAMO

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.