Skočiť na hlavný obsah

Čo získate prechodom firmy do cloudu?

Len máloktorý podnik sa dnes zaobíde bez spoľahlivo fungujúcej IT infraštruktúry. Či už sa jedná o klasické osobné počítače, internú sieť či úložiská dát, ideálne je, ak všetko funguje a vyžaduje si čo najmenej pozornosti. Otázka „Ako efektívne zabezpečiť firemné IT systémy?” je v každom biznise strategickým rozhodnutím, ktoré trápi nielen IT manažérov, ale aj finančných a prevádzkových riaditeľov. Dajú sa spojiť zdanlivo protichodné požiadavky a skĺbiť technické aspekty s prijateľnými nákladmi? Ak zavrhnete tradičnú serverovňu a rozhodnete sa pre cloud, čo všetko tým získate? Prečítajte si, aké benefity vidia v cloudovom riešení vybrané slovenské spoločnosti.

Viac benefitov pri rovnakých či nižších nákladoch
Firmy, ktoré si nedávno prešli zmenou riešenia IT infraštruktúry vedia, že rozhodovaniu nie vždy dominuje cena za poskytnuté služby. Dôležitá je aj komplexnosť riešenia, legislatívna dostupnosť, technická podpora, či iné benefity, o ktorých sa pri prvotnom porovnaní možno ani neuvažuje. V tomto prípade vedie cloudové riešenie: „Cloud je jednoznačne cestou k posunu vo využívaní dostupných progresívnych informačných technológií pri zachovaní rozumnej výšky nákladov,“ hovorí Dušan Gajdoš, konateľ strategického partnera koncernu Bridgestone, spoločnosti A.R.S. spol. s r.o., ktorá na cloud prešla po úspešnom odskúšaní testovacej prevádzky.

Prestanete sa báť o svoje dáta a systémy
Pri výbere firemného IT riešenia azda najviac otázok smeruje k tomu, ako budú vaše dáta a systémy zabezpečené. Neprídete o dôležité údaje? Nedostanú sa k citlivým dátam nesprávne osoby? Podobný problém riešil aj Juraj Mikláš, autor projektu SAShE.sk. „Chceme poskytovať vysoko kvalitné služby pre predajcov a nakupujúcich,“ uvádza, ,,k čomu potrebujeme spoľahlivé a výkonné servery. Vybrali sme si preto najmodernejšie cloudové technológie v kombinácii s rýchlosťou pripojenia a kvalitnou sieťovou zabezpečovacou technológiou, ktoré nám poskytujú vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti.“

Urýchlite procesy vo firme
Nespornou výhodou, ktorú priniesol internet a digitalizácia, je úspora času. Možnosť komunikovať s kýmkoľvek v reálnom čase, pracovať na spoločných projektoch či ovládať systémy pohodlne z jedného miesta je dnes už aj vďaka cloudu bežná prax. Pre takéto riešenie sa rozhodli aj v prípade nemocnice Oftal, špecializovanej v odbore oftalmológie, kde spoločnosť GAMO vytvorila privátny cloud, na ktorom sú prevádzkované lekárske aplikácie. Celý IT systém vrátane softvérových aplikácií je kontinuálne monitorovaný prostredníctvom riešenia Incident Management System a v prípade výskytu odchýlky od bežného prevádzkového stavu sú prijaté preventívne opatrenia. „Úroveň mobility, ktorú sme prostredníctvom GAMO Cloud dosiahli, nám pomáha šetriť čas a urýchliť vzájomnú komunikáciu medzi lekármi na pracoviskách v rámci celého Slovenska.“ uviedol Stanislav Ondrejka, konateľ Oftal s.r.o.

Čas a zdroje na rozvoj firmy
Pri zvažovaní zabezpečenia firemného IT treba myslieť aj na následnú prevádzku a správu, čo môže byť v dlhodobom horizonte značná nákladová položka. Pri prevádzke vlastných serverov musíte okrem priestorov počítať aj s personálnymi nákladmi. Tie sú však pri prechode do cloudu oveľa nižšie a správca IT tak môže až 80% času venovať rozvoju firmy. Podobne ako v prípade spoločnosti K-system, kde z cloudu bežia nielen všetky servery, ale riadia sa aj výrobné linky a na virtuálnych desktopoch pracujú dizajnéri využívajúci 3D výkon akcelerovaný práve z cloudu. „Z jedného miesta jednoducho ovládame, spravujeme a prispôsobujeme používateľské prostredie, čo oceňujú aj naši pracovníci, ktorí sú tak flexibilnejší a pracovať môžu odkiaľkoľvek. Využívaním grafického rozhrania v cloud architektúre sa podstatne znižujú požiadavky na investície do CAD pracovných staníc,“ zhrnul IT manažér spoločnosti K-system spol. s r.o., Ľubomír Repiský.

 

Zobraziť celý článok na etrend.sk:
https://www.etrend.sk/firmy/co-ziskate-prechodom-firmy-do-cloudu.html

 

 

 

Cloud
Tlačové správy

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.