IT systém TMR v cloude

Zákazník: 
Tatry mountain resorts a.s.
Odvetvie: 
Prevádzka horských stredísk a turistických služieb
Veľkosť: 
Viac než 1000 pracovníkov
Zadanie
Spoločnosť Tatry mountain resorts a.s. (TMR) prevádzkuje na Slovensku viacero horských stredísk, hotelov a aquaparkov. Pre zákazníkov poskytuje nielen komfort vo svojich strediskách, ale aj špičkový zákaznícky servis. Poskytuje online objednávanie lístkov a vstupeniek, a tiež možnosť zakúpiť lístky aj vo viac než 70 samoobslužných pokladniach označených ako GOPASS POINT umiestnených priamo v strediskách. Nároky na IT infraštruktúru sa neustále zvyšovali. Počet informačných systémov, ich systémové požiadavky a geografické umiestnenie boli hlavným dôvodom, prečo sa v TMR rozhodli využiť cloudové riešenie.
Cieľ
Cloudové riešenie zabezpečujúce požiadavky prevádzky aplikačného softvéru pre Aquapark Bešeňová, hotely vo Vysokých Tatrách, lyžiarske turnikety a samoobslužné pokladne GOPASS POINT.
Riešenie
Tatry mountain resorts a.s. (TMR) využíva vo svojich zariadeniach rôzne informačné systémy – interné pre obslužný personál, ako aj prístupové a transakčné systémy pre návštevníkov. Predstavujú „business-critical“ systémy, bez ktorých nie je možné zabezpečiť kontinuitu poskytovania služieb.
Vybudované riešenie v GAMO Cloud tvorí robustný systém schopný poskytnúť dostatočný výpočtový výkon pre:
  • turniketový a predajný systém Aquaparku Bešeňová,
  • gastro a hotelové systémy pre sieť hotelov vo Vysokých Tatrách,
  • aplikáciu pre lyžiarskych inštruktorov,
  • turniketový systém lyžiarskych stredísk vrátane napojenia na online predaj GOPASS.
Celý informačný systém je zabezpečený voči výpadkom, ako aj neautorizovanému prístupu. Je garantovaná maximálna dostupnosť a odolnosť voči výpadkom. Vysoká úroveň bezpečnosti vychádza aj z certifikácie poskytovateľa cloudových služieb podľa noriem ISO 27001 a 27018.
Flexibilita cloudového prostredia prináša IT administrátorom istotu, že servery sú prevádzkované na najnovších a podporovaných systémoch, a to bez potreby kontrolovať správnosť a platnosť licencií. 
Prínosy
Mobilita riešenia. Cloudové technológie umožňujú kedykoľvek pristupovať k firemným dátam z ktoréhokoľvek miesta.
Vysoká dostupnosť dát a automatizácia prostredia.
Systémy sú neustále monitorované.
Potenciálne problémy sú okamžite vyhodnocované a odstránené, bez nutnosti zásahu technika z TMR.
Potreba investičných nákladov je anulovaná, zároveň sú optimalizované prevádzkové náklady na energie, priestory a zabezpečenie prevádzky.
Platba len za skutočne využívané prostriedky, v závislosti od požiadaviek na poskytované výpočtové zdroje a licencie.
Migrácia serverov do cloudu nás odbremenila od nutnosti denného sledovania ich stavu a prevádzkových parametrov. V cloude máme garantovanú nepretržitú prevádzku, ktorá nie je ohrozená náhlymi výpadkami elektrického prúdu. Z pohľadu najbližšej budúcnosti má pre nás veľký význam, že servery sú umiestnené v cloude, ktorý spĺňa požiadavky všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Takéto riešenie nám v oblasti prevádzky systémov pomôže jednoduchšie splniť požiadavky tejto legislatívy, ktorá vstupuje do platnosti od 25.5.2018.
Marián Klas
Manažér kontrolingu a IT

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť