Technická podpora Premium

Špecializované služby technickej podpory – Premier Support

Prvotriedna úroveň

Portfólio proaktívnych služieb, ktoré optimalizujú vaše IT prostredie na báze produktov spoločnosti Microsoft. Zaisťuje najvyššiu hodnotu, implementáciu a údržbu s efektivitou nákladov na požadované služby. Vďaka podpore Microsoft Premier Support sa sústreďujete na vlastné ciele, nie na prevádzkovanie IT. 
Či už plánujete implementovať nové riešenie, jeho aktualizáciu, integráciu alebo migráciu, služby Premier Support dokážete využiť v každej situácii. Obsahujú proaktívne opatrenia, ako aj reakciu na neočakávané problémy. K dispozícii máte odborné služby vykonávané certifikovanými špecialistami GAMO s reálnymi skúsenosťami a detailnou znalosťou produktov, ako aj sieť certifikovaných odborníkov Microsoft.

 

Profylaktika

Vychádza zo znalosti IT prostredia a technologických potrieb klienta. Sada služieb zabezpečí, aby bola nasadená technológia efektívne využívaná. Klient získa ľahký prístup k profesionálnej podpore.

Projektový manažment

Dedikovaný projektový manažér - TAM - koordinuje spoluprácu s klientom na odbornej úrovni: projektový manažment, rozvoj nasadzovania nových riešení, plánovanie proaktívnych služieb, zabezpečovanie neodkladného riešenia problémov.

Návrh riešení

Získajte odolnosť, produktivitu a inovatívnosť IT systémov. Jedným z nástrojov môže byť napríklad RAP (Risk Assessment Program), na základe ktorého vznikne plán postupného rozvoja IT prostredia.

Školenia

Spoznajte najnovšie technológie. Dozviete sa, ako ich spravovať a využiť na maximum. Obsah školení je vždy prispôsobený požadovanej problematike a znalostnej báze účastníkov zo strany klienta.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť