M365 BACKUP

Pomôžeme vám so zálohovaním dát a ich uchovávaním v bezpečí pred nástrahami digitálneho sveta.

Ochránime vaše dáta

Niet pochýb o tom, že dáta sú životne dôležitou súčasťou každej firmy. Ich strata môže znamenať výpadok príjmov, poškodenie reputácie, stratu zákazníkov, porušenie legislatívy a životné ohrozenie firmy. Až 90% firiem, ktoré stratili prístup k dátam na viac ako 5 dní, ukončilo činnosť do jedného roka.
S obavami preto sledujeme dramaticky narastajúce množstvo kybernetických útokov. Na veľkosti nezáleží – jednotlivec, malá firma alebo medzinárodná korporácia – pre útočníkov je zaujímavý každý.

AKO VYUŽIJETE NAŠE SLUŽBY

CLOUD/ON-PREMISE MÁME RIEŠENIE PRE KAŽDÉHO

Či už preferujete vysokú bezpečnosť a flexibilné škálovanie cloudu postaveného na svetových technológiách, alebo uprednostníte uchovávanie dát v bezpečí vašej firmy, máme pre vás riešenie! 

OCHRANA PRED EXTERNÝMI HROZBAMI

Počet útokov na organizácie rastie raketovým tempom. Len v roku 2021 sa útočníci zmocnili 260 terabytov dát, čo predstavuje viac ako 1,8 miliardy dokumentov, súborov a emailov. Nenechajte nič na náhodu a ochráňte svoje dáta pred nástrahami digitálneho sveta.

OCHRANA PRED RANSOMWARE A ZMAZANÍM ÚDAJOV

Ani pri najsofistikovanejšom bezpečnostnom riešení, najväčšej snahe, školeniach a osvetách sa nedokážeme spoľahlivo vyhnúť tendencii zamestnancov robiť chyby. Zverte zálohovanie do rúk našim odborníkom a získajte istotu, že o vaše dáta je dobre postarané.

RETENČNÉ
POLITIKY A LEGISLATÍVA

Ochráňte svoje údaje pred útočníkmi a spĺňajte legislatívne požiadavky na uchovávanie dát. Pomôžeme vám nastaviť retenčnú politiku na mieru vašim firemným a legislatívnym požiadavkám.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť