Skočiť na hlavný obsah

Platform of Invention

V priebehu troch desaťročí sme nadobudli skúsenosti, odborné kompetencie a množstvo informácií zo slovenského IT prostredia. Každodenný dynamický vývoj v IT je súčasťou nášho príbehu. Prešli sme od tradičných IT riešení k poskytovaniu cloudových služieb s garantovanou prevádzkou a flexibilným prostredím až po riešenia, zaručujúce maximálnu bezpečnosť, ochranu systémov a dát.  

Za veľkú príležitosť pre rozvoj IT riešení považujeme vytvorenie komunity a otvorenie dialógu, t. j. komplexné sústredenie inšpirujúcich poznatkov, nápadov a návrhov.

Táto ambícia naštartovala vznik magazínu platform of invention.

Projekt prezentujúci, ako IT technológie uľahčujú firmám každodenný život, podporujúci podnikateľskú tvorivosť a invenciu a prinášajúci úspešné biznis riešenia, unikátne inovácie a trendy v IT.

PROFIL MAGAZÍNU

Ak máte záujem zdieľať vašu skúsenosť z IT projektov vo vašej firme, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme vám zvoliť vhodnú formu prezentácie vášho príbehu a vytvoriť tak obsah prospešný všetkým čitateľom.

redakcia@platformofinvention.sk

PRICHÁDZAJME SPOLOČNE ku IT riešeniam, umožňujúcim firmám nasadzovanie nových systémov alebo služieb, ktoré zabezpečia kontinuitu vo výrobe alebo v ich poskytovaní.

 

 

 

GAMO

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.