projekt CSR

Platform of Invention

V priebehu troch desaťročí sme nadobudli skúsenosti, odborné kompetencie a množstvo informácií zo slovenského IT prostredia. Každodenný dynamický vývoj v IT je súčasťou nášho príbehu. Prešli sme od tradičných IT riešení k poskytovaniu cloudových služieb s garantovanou prevádzkou a flexibilným prostredím až po riešenia, zaručujúce maximálnu bezpečnosť, ochranu systémov a dát.  

Za veľkú príležitosť pre rozvoj IT riešení považujeme vytvorenie komunity a otvorenie dialógu, t. j. komplexné sústredenie inšpirujúcich poznatkov, nápadov a návrhov.

Táto ambícia naštartovala vznik magazínu platform of invention.

Projekt prezentujúci, ako IT technológie uľahčujú firmám každodenný život, podporujúci podnikateľskú tvorivosť a invenciu a prinášajúci úspešné biznis riešenia, unikátne inovácie a trendy v IT.

PROFIL MAGAZÍNU

Ak máte záujem zdieľať vašu skúsenosť z IT projektov vo vašej firme, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomôžeme vám zvoliť vhodnú formu prezentácie vášho príbehu a vytvoriť tak obsah prospešný všetkým čitateľom.

redakcia@platformofinvention.sk

PRICHÁDZAJME SPOLOČNE ku IT riešeniam, umožňujúcim firmám nasadzovanie nových systémov alebo služieb, ktoré zabezpečia kontinuitu vo výrobe alebo v ich poskytovaní.

 

 

 

Dátum : 03.03.2021 Autor : GAMO Značky: GAMO