Skočiť na hlavný obsah

Cloudové služby prinášajú do firmy garancie

Niekedy stačí málo, aby sa podnikanie rozvíjalo tou správnou cestou. Každodenný dynamický vývoj v IT je súčasťou nášho príbehu. Pomáhame klientom zvoliť technologické prostredie a kombináciu IT služieb tak, aby ich systémy, aplikácie fungovali s maximálnym efektom pre ich podnikanie.

Opäť približujeme zaujímavé témy a skúsenosti zo sveta IT tentoraz cielené na cloud ☁️ V druhom vydaní projektu Platform of Invention o novinkách v informačných technológiách pre podnikanie s nápadom sa dočítate:

✔️ Ako môže únik dát pripraviť firmu o financie a know-how
✔️ Čo sú Kubernetes a komu sú určené
✔️ S kým treba riešiť kyberútok
✔️ Kto má právnu zodpovednosť pri cloudových riešeniach
✔️ Je potrebné sa obávať migrácie do cloudu?

Cloudové technológie, služby a riešenia majú jedinečnú šancu stať sa motorom inovácií a želanou zmenou k rozvoju a uplatneniu kreatívnych nápadov možno práve vo vašej firme.

Naštartujte biznis aktivity. Čítajte na online platforme www.platformofinvention.sk príbehy o trendoch v IT riešeniach alebo sa zapojte a zdieľajte s nami vašu skúsenosť. Kde sa vám vďaka IT podarilo uplatniť a rozvíjať podnikateľskú invenciu, získať konkurenčnú výhodu alebo zefektívniť firemné procesy? CHCEM SA ZAPOJIŤ
Ak si neviete v problematike IT poradiť, NEVÁHAJTE SA OPÝTAŤ. Otvoríme debatu a spoločne nájdeme riešenie.

 

Cloud
GAMO

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.