Skočiť na hlavný obsah
DBaaS

Databáza bez starostí o prevádzku servera

Databáza ako služba DBaaS, poskytovaná z cloudu, je určená zákazníkom, ktorí majú záujem vyžívať všetky výhody MS SQL databázy bez starostí o prevádzku servera. Vývoj, testovanie a nasadenie databázy do prevádzky šetrí čas aj náklady v porovnaní s kúpou vlastných licencií alebo prevádzkou vlastného MS SQL servera v cloude. Garantujeme spoľahlivosť, dostupnosť, zachovanie maximálneho výkonu a ochrany dát.

CSA STAR certifikácia je v súčasnosti najsilnejším programom potvrdzujúcim bezpečnosť cloudových riešení. GAMO Cloud prešiel prísnym a nezávislým posúdením akreditovanou autoritou a získal potvrdenie vysokej úrovne bezpečnosti prevádzkovaného cloud riešenia.

Ako funguje databáza v cloude?
CLOUD DO FIRMY
Požadované výpočtové zdroje pripravíme výrazne rýchlejšie než lokálny server. Namiesto kapitálových investícií a času postačuje v cloude na vybudovanie dátového centra niekoľko kliknutí myšou.
PRÍSTUP K DATABÁZE
Prístup nastavíme prostredníctvom virtuálneho datacentra (vDC) v GAMO Cloud alebo priamo z internetu. Ochrana je zabezpečená aj pomocou TLS kryptovacieho algoritmu.
ZÁLOHOVANIE V CLOUDE
Vykonáva sa na pozadí, 1x za 24hod, alebo 1x každú hodinu. Je plne v našej kompetencii, a to aj vrátane obnovy po prípadnom výpadku.
PLATFORMA MS SQL
MS SQL DBaaS poskytujeme na platforme Microsoft MS SQL 2019 SP1 so znakovou sadou Latin1_General_CP1_CI_AS.

Vyberte si z ponuky našich produktov

50%off
1 year
 • MS SQL 20
  • Capacity: 20 GB
  • Backup: 1x24 hours
  • Character Map: Latin1_General_CP1_CI_AS
  • Account: 1
  • Version: MS SQL Server 2019
  1. Scale on the fly
  2. Customer isolation
  3. Reachable only from your servers
  4. More Details
Od € 30.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • MS SQL 50
  • Capacity: 50 GB
  • Backup: 1x24 hours
  • Character Map: Latin1_General_CP1_CI_AS
  • Account: 1
  • Version: MS SQL Server 2019
  1. Scale on the fly
  2. Customer isolation
  3. Reachable only from your servers
  4. More Details
Od € 50.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • MS SQL 100
  • Capacity: 100 GB
  • Backup: 1x1 hours
  • Character Map: Latin1_General_CP1_CI_AS
  • Account: 1
  • Version: MS SQL Server 2019
  1. Scale on the fly
  2. Customer isolation
  3. Reachable only from your servers
  4. More Details
Od € 75.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • MS SQL 200
  • Capacity: 200 GB
  • Backup: 1x1 hours
  • Character Map: Latin1_General_CP1_CI_AS
  • Account: 1
  • Version: MS SQL Server 2019
  1. Scale on the fly
  2. Customer isolation
  3. Reachable only from your servers
  4. More Details
Od € 100.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • MS SQL WEB 10
  • Capacity: 10 GB
  • Backup: 1x24 hours
  • Character Map: Latin1_General_CP1_CI_AS
  • Account: Unlimited
  • Version: MS SQL Server 2019
  1. Scale on the fly
  2. Customer isolation
  3. Reachable only from your servers
  4. More Details
Od € 30.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
50%off
1 year
 • MS SQL WEB 20
  • Capacity: 20 GB
  • Backup: 1x24 hours
  • Character Map: Latin1_General_CP1_CI_AS
  • Account: Unlimited
  • Version: MS SQL Server 2019
  1. Scale on the fly
  2. Customer isolation
  3. Reachable only from your servers
  4. More Details
Od € 40.00 / Mesačne bez DPH
Use promo code: XXXXXXX to get 50% off for 1 year signup*
Hľadáte inú cloudovú službu? V ponuke máme aj ďalšie produkty.
Ideálne riešenia umožňujúce flexibilne reagovať na meniace sa podmienky na trhu, nielen pre inovácie a rozvojové projekty, ale aj pre nečakané situácie a nestabilné obdobia.

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Privátny cloud

Databáza MS SQL | DBaaS

GAMO Drive úložisko

Objektové úložisko

Kubernetes

Zálohovanie ako služba | BaaS

Disaster Recovery v cloude

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.