Skočiť na hlavný obsah

#besafe s GAMO: 13 zásad kyberhygieny na home office

Pre pandémiu koronavírusu zamestnávatelia radikálne pristúpili k práci z domu. Tá však firmám prináša aj obrovské riziká. Kyber zločincom epidémia zjednodušila prístup a priestor k útokom. Rýchlo a vo veľkom. 

Presne a efektívne cielia na obete, ktoré sa chytajú do nastražených pascí, a sťahujú so sebou aj firemné aplikácie a dáta. Milióny užívateľov v domácich kanceláriách nemajú chránené domáce Wi-Fi siete, routre s predvolenými heslami, neváhajú otvoriť phishingové e-maily či nakupujú na podvodných e-shopoch. Firemné dáta sa tak stávajú na verejných úložiskách s nejasným a komplikovaným legislatívnym rámcom vlastníctvom každého. Online porady o strategických projektoch a plánoch cez aplikácie neoverených poskytovateľov si nahráva aj kyber heker. Čo s tým?

Rúško. Odstup. Ruky. Tri slová, ktoré pomáhajú zvládnuť boj s pandémiou v bežnom živote. Ku práci z domu k tomu treba pridať 13 základných zásad kyberhygieny. #GAMO odporúča:

 1. NEpripájajte sa ku nezabezpečeným sieťam.
 2. NEpoužívajte predvolené heslá k vašim domácim Wi-Fi routrom.
 3. NEpoužívajte slabé heslá k aplikáciám a zariadeniam, s ktorými pracujete. Používajte jedinečné heslá. 
 4. NEpoužívajte nezabezpečený VPN prístup pre pripojenie do firmy.  
 5. NEotvárajte prílohy a odkazy v e-mailoch a správach od neznámych odosielateľov.
 6. NEpoužívajte súkromné zariadenia pre prácu z domu. Používajte len služobne pridelené zariadenia (notebook, tablet, mobilný telefón).
 7. NEdovoľte členom svojej rodiny používať vaše firemné zariadenia (notebook, tablet, mobilný telefón).
 8. NEpoužívajte na firemné dáta iné úložiská ako kolaboračné nástroje schválené vašou spoločnosťou (M365, GAMO Drive).
 9. NEotvárajte prílohy z vašich súkromných e-mailových schránok na firemných zariadeniach (notebook, tablet, mobilný telefón).
 10. NEprenášajte firemné dáta na súkromné zariadenia.
 11. NEkomunikujte inak, ako cez overené aplikácie s možnosťou privátneho riešenia.
 12. NEpripájajte svoje zariadenia (mobilný telefón, tablet, notebook) na verejnú sieť.
 13. NEpoužívajte nižšiu, ako dvojfaktorovú autentifikáciu na prihlasovanie do firemných aplikácií.

#besafe #byGAMO

 

GAMO

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.