Ako začať
prvý projekt v Cloude

 

Zriaďte si kanceláriu v Office 365

Získajte prehľad o nákladoch

Vyberte si Cloudovú službu

Otestujte GAMO Cloud

Inšpirujte sa referenciami

Prejdite na online stretnutia, zrýchlite výmenu informácií vo firme až o 50%. Spolupracujte na dokumentoch v reálnom čase, riaďte projekty, vizualizujte úlohy. Stiahnite si eBook a získajte Tipy a triky pre modernú kanceláriu v cloude.
Zistiť viac
Stiahnite si nákladovú štúdiu, ktorá porovnáva náklady a výhody on-premise a cloud riešenia.
Ponúkame Vám jej krátku ukážku:
Nákladová štúdia - ukážka
Stiahnuť ukážku nákladovej štúdie Stiahnuť kompletnú nákladovú štúdiu
Potrebujete virtuálny server alebo privátny cloud? Koľko serverov a aké licencie vybrať? Spolu s vami navrhneme systém na mieru, nastavíme bezpečnostné pravidlá, zálohovanie. Zabezpečíme profesionálny monitoring IT alebo cloudovej infraštruktúry.
Zistiť viac
Vyskúšajte GAMO Cloud na 2 týždne zdarma. Využitie testovacej prevádzky k ničomu nezaväzuje.
Testovacia prevádzka zdarma
Prečo sa úspešné firmy rozhodli prejsť do GAMO Cloud?
Aké benefity im priniesli naše cloudové služby?
Zistiť viac
Späť
Späť
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť

Čo vám umožní
naše riešenie?

 • Požadované výpočtové zdroje vždy prispôsobíte aktuálnym potrebám a zaplatíte tak len za to, čo naozaj potrebujete.
 • Máte garantovanú dostupnosť IT systémov na 99,97 %, čo je v prípade on-premise riešenia ťažko dosiahnuteľný cieľ.
 • Transparentne riadite prevádzkové náklady na IT.
 • Minimalizujete investičné náklady na IT infraštruktúru.
 • IT pracovníci sa môžu zamerať na rozvoj podnikových systémov namiesto riešenia rutinných úloh.
 • Predchádzate prípadnej strate dát – virtuálne servery sú automaticky zálohované v intervale 7 dní.
 • Zabezpečíte si bezpečný prístup k podnikovým aplikáciám odkiaľkoľvek; ak sa rozhodnete pre službu Desktop as a Service.
 • Dokážete svoje systémy nonstop monitorovať aj cez mobilnú aplikáciu.

Správna voľba
pre cloud

Typickými cloud aplikáciami sú mailové systémy, správa IT, softvérový vývoj a testovanie, zálohovanie, obchodné (CRM) aplikácie, kancelárske aplikácie, účtovníctvo. Pre začiatok si vyberte jeden viditeľný a obchodne relevantný projekt, ktorý môže byť v krátkom čase úspešný a umožní vám dozvedieť sa o skutočných výhodách cloud computingu.

Cloudové služby

Prečo si vybrať GAMO Cloud ?

Najmodernejší Cloud na Slovensku

GAMO Cloud je prvé dátové centrum na Slovensku využívajúce koncept SDDC – Software Defined Data Centre. Najnovšie technológie VMware založené na úplnej virtualizácií sietí a dátových úložísk.

Bezpečnosť a ochrana údajov

GAMO Cloud spĺňa prísne pravidlá na bezpečnosť a dostupnosť (vrátane štandardov TIA 942 pre úroveň Tier III), ale aj normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 a ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude.

Dostupnosť technickej podpory a IT špecialistov

Nie sme nadnárodná firma, pre ktorú ste „malý biznis“ (jeden z mnohých). U nás má každý zákazník garantovaný prístup k IT špecialistovi, s ktorým môže komunikovať v slovenskom alebo anglickom jazyku.

Vybrané referencie

 • Lenovo International. Oficiálne zastúpenie korporácie na Slovensku, ktoré zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) využíva servery v GAMO Cloude.

 • Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia.