Referencie

 • Virtualizovaná IT infraštruktúra a Office 365

  Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

 • Cloudové služby VDI

  Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

 • Cloud systémy pre EMEA región

  Lenovo International. Oficiálne zastúpenie korporácie na Slovensku, ktoré zároveň poskytuje interné IT systémy a služby pre región EMEA (Európa, Stredný východ, Afrika) využíva servery v GAMO Cloude.

 • Cloud systémy pre skupinu TMR

  Tatry mountain resorts je top prevádzkovateľom horských stredísk a turistických služieb v regióne strednej a východnej Európy. Svoje IT systémy prevádzkuje v GAMO Cloud.

 • Incident management system

  Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

 • RIS

  Podpora bezpečnej prevádzky ropovodu a prevencia ochrany životného prostredia.

 • Zákaznícke riešenie

  Evidencia, správa a distribúcia údajov o zákazníkoch, automatizovaná príprava podkladov na fakturáciu služieb. So systémom pracuje viac ako 150 používateľov denne, eviduje cca 3,5 mil. pokladničných výkazov spolu s viac ako 112,5 mil. riadkami.

 • Centrálny monitoring systémov

  Implementácia vysoko dostupného a moderného riešenia bez nutnosti investovať do vývoja. Ušetrenie personálnych kapacít na implementáciu a údržbu riešenia. Minimalizovanie dopadu výpadkov IT infraštruktúry na chod prevádzky firmy.

 • Nemocnica v cloude s Office 365

  Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

 • Webový portál v cloude

  Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia.

 • Audit IS

  Opatrenia vedúce k rastu efektivity spracovania informácií.

 • WIFI na internáte

  Blokovanie aktivít súvisiacich so sťahovaním nelegálneho obsahu.

 • GAMO Smart zóna Múzeum SNP

  Aplikáciu sme vyvinuli v rámci riešenia GAMO Smart zóna. Je súčasťou budovania inteligentných mestských zón na propagáciu mesta, regiónu, kultúrnych a športových podujatí, historicky či inak zaujímavých objektov alebo vzdelávacích inštitúcií.

 • TAP System

  100 hárkov / 100 otázok / 4 odpovede = 2,59 sekundy, priemerná dosiahnutá rýchlosť naskenovania a vyhodnotenia 1 hárku.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť