Technológia GAMO Cloud

GAMO Cloud ako prvý poskytovateľ cloud computing služieb na Slovensku využíva najnovšie technológie VMware postavené na virtualizácií sietí a virtualizácií dátových úložísk.

Jedinečné a výnimočné technológie GAMO Cloud sú základom pre inovatívne cloudové služby so zvýšenou kvalitou, bezpečnosťou a znížením prevádzkových nákladov pre používateľov.

VMware NSX – Platforma pre virtualizáciu sietí

VMware NSX umožňuje prevádzkovať celý sieťový a bezpečnostný model vo forme softvéru, oddelene od sieťového hardvéru. Vďaka VMware NSX dokážeme v GAMO Cloud poskytnúť úplne nový plne funkčný model pre siete, prekonávajúci bariéry súčasných fyzických sietí. Pre zákazníkov využívajúcich privátny cloud u nás to predstavuje vyššiu variabilitu poskytovaných sieťových služieb za neporovnateľne nižšie náklady ako v prípade použitia samostatného nevirtualizovaného sieťového prvku.  Viac >>

 

VMware Virtual SAN – platforma pre virtuálne dynamické úložisko dát

VMware Virtual SAN je technológiou, ktorá rozširuje možnosti VMware vSphere o softvérovo definované úložisko dát. VMware Virtual SAN je platformou, ktorá poskytuje vysoko výkonné, škálovateľné a zabezpečené úložisko údajov, transparentne dostupné pre virtuálne stroje.   Viac >>

 

Veeam Availability Suite

GAMO Cloud využíva špičkovú technológiu pre zálohovanie a obnovu dát.
 Veeam Availability Suite predstavuje kombináciu špičkových funkcií pre zálohovanie, obnovu a replikáciu, ktoré sú dostupné v produktoch Veeam Backup & Replication™ a Veeam ONE™. Obsahuje pokročilé funkcie pre monitorovanie, reportovanie a plánovanie kapacity v produkte Veeam ONE™.  Viac >>

AKO ZISTÍM, ČI SOM PRIPRAVENÝ NA CLOUD?

OTESTUJTE SI VAŠE SYSTÉMY

CLOUD ZDARMA NA 2 TÝŽDNE

MÁM ZÁUJEM O SKÚŠOBNÚ PREVÁDZKU
Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť