Technológia GAMO Cloud

GAMO Cloud ako prvý poskytovateľ cloud computing služieb na Slovensku využíva najnovšie technológie VMware postavené na virtualizácií sietí a virtualizácií dátových úložísk.

Jedinečné a výnimočné technológie GAMO Cloud sú základom pre inovatívne cloudové služby so zvýšenou kvalitou, bezpečnosťou a znížením prevádzkových nákladov pre používateľov.

VMware NSX – Platforma pre virtualizáciu sietí

VMware NSX umožňuje prevádzkovať celý sieťový a bezpečnostný model vo forme softvéru, oddelene od sieťového hardvéru. Vďaka VMware NSX dokážeme v GAMO Cloud poskytnúť úplne nový plne funkčný model pre siete, prekonávajúci bariéry súčasných fyzických sietí. Pre zákazníkov využívajúcich privátny cloud u nás to predstavuje vyššiu variabilitu poskytovaných sieťových služieb za neporovnateľne nižšie náklady ako v prípade použitia samostatného nevirtualizovaného sieťového prvku.  Viac >>

 

VMware Virtual SAN – platforma pre virtuálne dynamické úložisko dát

VMware Virtual SAN je technológiou, ktorá rozširuje možnosti VMware vSphere o softvérovo definované úložisko dát. VMware Virtual SAN je platformou, ktorá poskytuje vysoko výkonné, škálovateľné a zabezpečené úložisko údajov, transparentne dostupné pre virtuálne stroje.   Viac >>

 

Veeam Availability Suite

GAMO Cloud využíva špičkovú technológiu pre zálohovanie a obnovu dát.
 Veeam Availability Suite predstavuje kombináciu špičkových funkcií pre zálohovanie, obnovu a replikáciu, ktoré sú dostupné v produktoch Veeam Backup & Replication™ a Veeam ONE™. Obsahuje pokročilé funkcie pre monitorovanie, reportovanie a plánovanie kapacity v produkte Veeam ONE™.  Viac >>

UVAŽUJETE O CLOUDE?

Preskúmajte jeho možnosti...

2 týždne ÚPLNE ZDARMA

SKUŠOBNÁ PREVÁDZKA ÚPLNE ZDARMA

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť