Naše schopnosti

Vyvinieme softvér, ktorý vám pomôže splniť vaše biznisové ciele. Pomôžeme definovať vaše predstavy, skonkretizujeme očakávania, presne popíšeme požiadavky a navrhneme riešenie, ktoré vo finále svojou funkčnosťou bezprecedentne prekoná balíkové produkty. 

Výsledkom je aplikácia, informačný systém, webové riešenie alebo mobilná aplikácia. Na jej funkčnosť sa môžete plne spoľahnúť. Naše riešenia výrazne prispievajú k unifikácii a štandardizácii procesov, znižovaniu nákladov, zefektívneniu biznisových i výrobných procesov a obmedzení chýb ľudského faktora. Skúsenosti s biznis kritickými aplikáciami nám umožňujú navrhovať riešenia, ktorým vysoký počet aktívnych používateľov nespôsobuje problémy.

Okrem výberu správnej technológie, je dôležitý aj samotný proces vývoja softvérového riešenia. Preto využívame projektové riadenie, agilné metódy vývoja aj implementácie a dôsledne kontrolujeme nie len kvalitu finálneho produktu, ale aj jeho výrobu. Know-how získané dlhoročnou praxou a schopnosti nášho vývojového tímu nám umožňujú garantovať splnenie vašich požiadaviek na najvyššej úrovni.

Technológie využívané pri tvorbe softvérového riešenia vždy volíme s ohľadom na vaše požiadavky.
V súčasnosti sú naše riešenie vybudované najmä na nasledovných technológiách:​

Programové jazyky:  JAVA, C#, .NET, HTML, Delphi

Webové a backend platformy:  Angular, Spring, SpringBoot

Databázové servery:  Microsoft SQL Server, Oracle Database, PostgreSQL

Mobilné riešenia v natívnom prostredí iOS a Android

Softvérové nástroje na tímovú prácu:  Microsoft Sharepoint, Atlassian Jira, HP Service Manager

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť