Expertíza a poznanie problematiky

V GAMO máme skúsený tím softvérových analytikov, vývojárov a testerov. Vďaka ich bohatým skúsenostiam z oblasti tvorby softvérových riešení, sú výsledkom našich projektov inovatívne IT produkty. Projekty dodávame rýchlo, aj vďaka využívaniu agilných metód vývoja. Preto sú nákladovo efektívne.

Navrhneme riešenie, plne pokrývajúce špecifiká segmentu kde Vaša firma pôsobí. Analytici Vás prevedú návrhom funkčnosti, v spolupráci s Vami rozpracujú jednotlivé scenáre využitia. Nakoniec celé riešenie dôkladne otestujeme, nielen z funkčnej, ale aj z bezpečnostnej stránky. Samozrejmosťou je zabezpečenie dlhodobej podpory počas celej životnosti riešenia.

Dlhodobo sa venujeme najmä nasledovným 3 oblastiam:

GIS RIEŠENIA
GIS desktopové a webové riešenia postavené na profesionálnych platformách MapInfo a Spectrum Spatial od spoločnosti Precisely. Určené pre všetky odvetvia pracujúce s priestorovými dátami, technologické celky, prevádzkovateľov inžinierskych sietí. Integrácia s hlavnými riadiacimi IS (ERP, správa a údržba majetku, enviro systémy).

NÁVRH A IMPLEMENTÁCIA PODNIKOVÝCH IS
Informačné systémy ušité na mieru zákazníkovi bez ohľadu na oblasť pôsobenia. Spracovanie evidencií, účtovných agend a zoznamov, krížová kontrola vstupných dát, automatizované spracovania a uzávierky, import a export dát, integračné rozhrania na IS tretích strán alebo verejné služby, ‚Data Warehousing‘  a konsolidácia dát, business intelligence a notifikácie - všetko na jednom mieste a podľa požiadaviek zákazníka. Flexibilné prispôsobenie informačného systému na základe meniacich sa potrieb zákazníka a legislatívy. Riešenie vo firemnom alebo verejnom ‚cloude‘. Výraz „nemožné“ nie je na mieste.

MASTER DATA MANEGEMENT
Systémy určené pre správu kmeňových údajov v organizácii. Riešenie eliminuje problémy s dátovou kvalitou a viacnásobným zadávaním rovnakých údajov do rôznych informačných systémov. Systém MDM takéto kmeňové údaje distribuuje do súvisiacich informačných systémov.

 

 

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť