SLA služby

Preberáme zodpovednosť za prevádzku IT prostredia podľa zmluvných podmienok.

Starostlivosť o IT

Na základe zmluvne dohodnutých SLA (Service Level Agreement) parametrov zabezpečujeme monitorovanie stavu hardvérovej, systémovej a sieťovej infraštruktúry a cielene vykonávame preventívne zásahy ešte pred výskytom kritických situácií. Výsledkom je predchádzanie výpadkov, zamedzenie nefunkčnosti systémov a minimalizácia ich dôsledkov na dosahované výsledky.

Súčasťou manažovaných IT služieb GAMO sú aj servisné služby, nezávislé odborné konzultácie v oblasti IT, ktoré poskytujeme s individuálnym prístupom ku každému zákazníkovi. Zefektívňujeme využitie vašich vlastných IT špecialistov, eliminuje problémy spôsobené ich fluktuáciou.

ITSM Riadenie procesov

Umožňuje operátorom zákazníckeho centra riadiť a dokumentovať vzniknuté incidenty podľa dohodnutých postupov.

Garancia kvality a bezpečnosti

Zabezpečenie vysokej dostupnosti služby, ochrana zákazníckych dát pred únikom a zneužitím, rešpektovanie pravidiel a požiadaviek na bezpečnosť.

Rýchla a presná reakcia

Presná identifikácia problému spolu so záznamom času a histórie udalostí. Rýchla informácia o vzniknutej udalosti - E-mail, SMS, telefonické hlásenie.

Spoľahlivosť

Riadenie nápravy preberá na seba naše zákaznícke centrum. Službu dokážeme pružne prispôsobiť podľa aktuálnych požiadaviek zákazníka.

Referencie

Manažované služby a dohľad nad IT

Monitoring a správa sieťových prvkov WAN siete. Sadou nástrojov získavame komplexný pohľad na jednotlivé sieťové prvky, ako aj na linky medzi nimi. Riešenie vzniknutých incidentov je plne pod kontrolou systémových inžinierov, úzko previazaných s operátormi.

Incident management system

Dohľad nad kľúčovými IT systémami a službami v 22 hlavných výrobných závodoch v rámci Európy službou Incident Management System, t.j. Monitoring as a Service.

Cloudové služby VDI

Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť