GAMO Meet

Online videokonferencia dostupná bezplatne

Videokonferencia

GAMO Meet, videokonferenčný systém, garantuje bezpečnosť a komfortnú komunikáciu na diaľku. Jednoduché a intuitívne riešenie okamžite k dispozícii prihlásením sa cez webový portál. Umožňuje organizovať videokonferencie pre veľký počet účastníkov, interaktívne zdieľať obsah a hlasovaním alebo riadenou formou zapájať účastníkov do diskusie.
 

Pandémia spôsobila veľké zdravotné, sociálne a ekonomické škody. Oslabila možnosti zdieľania, porozumenia a spolupráce. Mnoho dopadov môžu pomôcť zmierniť moderné technológie, a preto poskytujeme riešenie v súčasnej situácii bezplatne.

 

Na požiadanie je k dispozícii vo forme privátneho riešenia.

Spustiť videokonferenciu Viac informácií

Bezplatne

Pre všetkých používateľov ponúkame BEZPLATNÉ využívanie služby. Získate silný nástroj nabitý funkciami. Na požiadanie vybudujeme privátne riešenie, umožňujúce plnú kontrolu nad systémom.

VIAC INFORMÁCIÍ

Samosprávy

Okamžitá možnosť viesť rokovania zastupiteľstva online. Elektronicky hlasovať a hneď vyhodnotiť výsledky hlasovania. Záznam celého rokovania je možné nahrať, uložiť do archívu a kedykoľvek sa k nemu vrátiť.

VIAC INFORMÁCIÍ

Školy

Zabezpečenie výuky cez videokonferenciu, zdieľanie obrazovky - pripravených prezentácii, obrázkov alebo videí. Nástroje na okamžitú spätnú väzbou od žiakov. Nahrávanie výuky pre potreby opakovania.

VIAC INFORMÁCIÍ

Firmy

Práca z domu so zabezpečením neustáleho kontaktu s kolegami. Web konferencie, pracovné porady, komunikácia s pobočkami firmy. Virtuálne stretnutia so zákazníkmi, webináre,  pre zákazníkov.

VIAC INFORMÁCIÍ

FAQ - Najčastejšie kladené otázky
Zobraziť viac
Ako získam kvalitný zvuk? Čo robiť ak počujem ozvenu?

Použite internetové prehliadače  FireFox alebo Chrome. Oba uvedené prehliadače podporujú zvuk webovej komunikácie v reálnom čase (WebRTC).
V riešení je zabudované potlačenie akustickej ozveny, takže vo väčšine prípadov by ste nemali počuť žiadnu ozvenu od účastníkov. Pre každý prípad odporúčame, aby účastníci používali slúchadlá s mikrofónom. Zaistíte si tak najlepší zvuk.
Ak účastník používa prenosný počítač so zabudovaným mikrofónom, nemali by ste počuť ozvenu. Ak však dvaja účastníci používajú notebooky so vstavanými mikrofónmi a sedia blízko seba (dosť blízko na to, aby mikrofón v jednom notebooku zachytil zvuk z reproduktorov v druhom notebooku), potom budete počuť ozvenu. Najlepším riešením je požiadať všetkých používateľov o používanie slúchadiel s mikrofónom – takto predídete šumu alebo ozvene v pozadí.

Zachovanie záznamu, stiahnutie nahrávky

V tomto prípade ide o spoplatnenú službu, sumou 5,- EUR bez DPH. Po úhrade poplatku prostredníctvom selfportálu obdržíte do mailu linku na stiahnutie nahrávky.
Selfportál: https://cloud.gamo.sk/index.php?/cart/gamo-meet-nahr-vky/&step=0 

Kontakt na podporu

V prípade otázok, alebo komplikácií nás kontaktujte e-mailom: helpdesk@gamo.sk, telefonicky: +421 48 437 2000

Problém s pripojením účastníkov - chybová hláška a nepripojenie.

Nepripojenie účastníka do video konferencie môže byť spôsobené pravidlami na vašej strane konektivity do internetu. Účastník sa môžu pripájať cez proxy server alebo môže mať povolené iba niektoré porty a ostatné blokované firewallom. Služba GAMO Meet používa okrem štandardných TCP portov 80 a 443 aj port 7443 a ďalšie potrebné UDP porty. Pre konkrétne pripojenie je nutné mať neblokované porty 80, 443, 7443 a tiež rozsah 15634-32768/udp. Ak je užívateľ za proxy, tu je potrebné, aby prechádzali aj UDP pakety.

Prečo ma ostatní účastníci videohovoru nepočuli?

Ak vás ostatní v hlasovej konferencii nepočujú, keď hovoríte, je pravdepodobné, že prehliadač vybral v počítači nesprávny mikrofón. Môžete dvakrát kliknúť na ikonu telefónu - raz odídete a druhýkrát sa znova pripojíte - a pokúsite sa znova pripojiť k zvuku. Keď vidíte test ozveny, ak sa nemôžete počuť, kliknite na „nie“ a vyberte iný mikrofón.

Má väčší počet postupne pripojených účastníkov vplyv na kvalitu zvuku alebo obrazu?

Počet účastníkov videohovoru nemá vplyv na kvalitu zvuku a obrazu. K zhoršenej kvalite zvuku môže dôjsť, ak má niekto z účastníkov problém s mikrofónom. Napríklad, ak niekomu šuští mikrofón, počuť to budú všetci a môžu to vnímať ako zníženú kvalitu zvuku.
Vhodným riešením je stlmiť na začiatku mikrofón všetkým účastníkom, postupne ich zapínať, takto sa dá jednoducho overiť, kto z účastníkov spôsobuje rušenie. 

Aká je doba archivácie nahrávok?

Maximálna doba archivácie nahrávok je 2 týždne!
Aby sme udržali komfort pri neustále sa zvyšujúcej prevádzke, pristúpili sme k obmedzeniu doby archivácie nahrávok pre používateľov bezplatnej verzie na 2 týždne.

Technické požiadavky, odporúčané prehliadače, nastavenia pre fungovanie služby

Pre použitie služby nie sú na počítače účastníkov kladené žiadne mimoriadne technické požiadavky. 
Dôležité je mať spoľahlivé internetové pripojenie. Zvoliť si vhodný internetový prehliadač: Chrome, Firefox, Opera, Safari. 
Vo Windows 10 je nutné povoliť aplikáciám používať mikrofón.
Prenos obrazu – každý účastník musí sám povoliť použitie kamery. 
Prenos hlasu – odporúčame použiť slúchadlá so zabudovaným mikrofónom pre najčistejší prenos zvuku.
Pre rýchle overenie pripravenosti účastníkov, môže moderátor využiť funkciu Anketa a hlasovanie – skontrolovať typ zariadení, ktoré používajú napr. pre prenos hlasu.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť