Lekárnička v mobile

Aesculap lekárnička


Aesculap Lekárnička je aplikácia poskytovaná zdarma širokej verejnosti. Umožňuje používateľovi mimoriadne rýchly prístup k veľkému množstvu informácií, ktoré sú dôležité pri správnom výbere či užívaní lieku. Dokážete si v nej vytvoriť vlastný elektronický zoznam liekov a diagnostikovaných chorôb. Nie je náhradou zdravotného záznamu, ale dokáže vás intuitívne upozorniť na riziká spojené s užívaním liekov a ich prípadnom vzájomnom ovplyvňovaní sa.

Tiež vám pripomenie užitie lieku. Vďaka rozsiahlej podpore a zahrnutým údajom vám poskytne informácie o cene lieku, generických náhradách, nežiaducich účinkoch. Využijú ju aj lekári, pretože je kvalifikovaným zdrojom údajov o liekoch.

Aplikácia je dostupná pre všetky najpoužívanejšie platformy operačných systémov, a čo viac, je úplne zdarma.

Choroby

Zoznam chorôb podľa Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH10). V zozname je možné vyhľadávať podľa kódov a názvov chorôb.

Generické náhrady

Niektoré lieky je možné nahradiť inými, tzv. generickými náhradami. Zväčša je takýto liek lacnejší ako jeho originál, pričom je jeho plnohodnotnou náhradou.

Lieky

Aktuálny zoznam liekov, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie.  Vďaka tomu máte poruke úplný prehľad o cenách, generických náhradách a alternatívach.

Pripomienky

Systém pripomienkovania užitia liekov. Je vytvorený tak, aby ste mali dobrý prehľad o užívaných liekoch a upozornil Vás zvukom aj správou na ich užitie.

Ďalšie výhody a funkcie
 • Expertný systém

  Bezkonkurenčná služba, ktorá Vám skontroluje vzájomné vzťahy medzi liekmi navzájom a medzi liekmi a chorobami – upozorní Vás na prípadné riziká pri užívaní liekov.

 • Moja lekárnička

  Vytvorte si zoznam liekov, ktoré užívate – ktoré  Vám predpísal lekár, ale aj tie, ktoré ste si kúpili bez receptu. Ak si vytvoríte aj zoznam chorôb, bude Vám Aesculap kontrolovať aj liekové kontraindikácie.

 • Príbalový leták

  Najlepším zdrojom informácií o lieku je tzv. príbalový leták. Pre lekárov je to dokument SPC. V Aesculap LEKÁRNIČKE sú vždy k dispozícii aktuálne revízie týchto dokumentov.

 • Skener EAN

  Ak chcete liek vyhľadať naozaj rýchlo, stačí zosnímať čiarový  EAN kód, ktorý je dostupný na každej krabičke balenia lieku. Skener je integrovaný priamo v Aesculape.

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť