Skočiť na hlavný obsah

Zadanie

Kto by nepoznal SAShE.sk? Slovenský portál zameraný na predaj originálnych handmade výrobkov od slovenských dizajnérov, remeselníkov, umelcov a návrhárov, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia. Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia. Dôvodom bolo zlepšenie poskytovaných služieb pre predajcov a kupujúcich, ktorých počet z roka na rok neustále rastie.

Klient

SAShE.sk
Internetový portál
1,8 mil. návštev a 600 tis. unikátnych návštevníkov za mesiac
Zvýšenie výpočtového výkonu webových a transakčných serverov portálu SAShE.sk. Migrácia systémov do plne cloudového prostredia s maximálnou dobou dostupnosti.

Naše riešenie

GAMO Cloud poskytol prevádzkovateľovi portálu sashe.sk novú úroveň bezpečnosti a dostupnosti, poskytované cloudové služby sú plne v súlade s aktuálnymi trendmi a overenými postupmi v oblasti poskytovania služieb na danej platforme. Výhodami sú hlavne flexibilita, integrovaná správa aktualizácií, jednoduchá správa a škálovateľnosť systémových prostriedkov.
GAMO Cloud riešenie spĺňa najnáročnejšie požiadavky nielen z pohľadu výpočtového výkonu, ale tiež internetovej konektivity, čo je v prípade poskytovateľa internetového portálu dôležitým aspektom fungovania. Poskytovateľ riešenia GAMO Cloud je navyše certifikovaný NBU pre SR a NATO, spĺňa normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 či ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude. Takto je zabezpečená maximálna ochrana údajov predajcov aj kupujúcich portálu SAShE.sk.


 

Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitné služby pre predajcov a nakupujúcich portálu SAShE.sk, preto potrebujeme spoľahlivé a výkonné servery. Myslím si, že rozhodnutie vybrať si GAMO Cloud pre prevádzkovanie nášho online portálu bolo tým správnym. Najmodernejšie VMware technológie v kombinácii s rýchlosťou pripojenia a kvalitnou sieťovou zabezpečovacou technológiou nám poskytujú vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti.
Juraj Mikláš
autor projektu SAShE.sk

Prínosy

Migrácia systémov bez dodatočných nákladov.
Požadovaný výpočtový výkon s možnosťou škálovania podľa aktuálnych potrieb.
Úspora času a prostriedkov súvisiacich s prevádzkou.
Zrýchlenie vykonávaných transakcií.
Dostupnosť v režime 24x7, minimalizácia rizika výpadku systémov.
Spoľahlivá a rýchla internetová konektivita.

Využívané služby

Virtuálne dátové centrum | IaaS

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo služieb? Neváhajte nás kontaktovať!

V prípade, že sa vám nechce čakať na odpoveď formou e-mailu, môžete nás kontaktovať telefonicky:

+421 48 437 2000
info@gamo.sk

Kontaktný formulár

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.