Zaručený komfort

Zákazník: 
SAShE.sk
Odvetvie: 
Internetový portál
Veľkosť: 
1,8 mil. návštev a 600 tis. unikátnych návštevníkov za mesiac
Zadanie
Kto by nepoznal SAShE.sk? Slovenský portál zameraný na predaj originálnych handmade výrobkov od slovenských dizajnérov, remeselníkov, umelcov a návrhárov, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia. Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia. Dôvodom bolo zlepšenie poskytovaných služieb pre predajcov a kupujúcich, ktorých počet z roka na rok neustále rastie.
Cieľ
Zvýšenie výpočtového výkonu webových a transakčných serverov portálu SAShE.sk. Migrácia systémov do plne cloudového prostredia s maximálnou dobou dostupnosti.
Riešenie

GAMO Cloud poskytol prevádzkovateľovi portálu sashe.sk novú úroveň bezpečnosti a dostupnosti, poskytované cloudové služby sú plne v súlade s aktuálnymi trendmi a overenými postupmi v oblasti poskytovania služieb na danej platforme. Výhodami sú hlavne flexibilita, integrovaná správa aktualizácií, jednoduchá správa a škálovateľnosť systémových prostriedkov.
GAMO Cloud riešenie spĺňa najnáročnejšie požiadavky nielen z pohľadu výpočtového výkonu, ale tiež internetovej konektivity, čo je v prípade poskytovateľa internetového portálu dôležitým aspektom fungovania. Poskytovateľ riešenia GAMO Cloud je navyše certifikovaný NBU pre SR a NATO, spĺňa normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 či ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude. Takto je zabezpečená maximálna ochrana údajov predajcov aj kupujúcich portálu SAShE.sk.


VYUŽÍVA SLUŽBY

GAMO Cloud vDC

Prínosy
Migrácia systémov bez dodatočných nákladov.
Požadovaný výpočtový výkon s možnosťou škálovania podľa aktuálnych potrieb.
Úspora času a prostriedkov súvisiacich s prevádzkou.
Zrýchlenie vykonávaných transakcií.
Dostupnosť v režime 24x7, minimalizácia rizika výpadku systémov.
Spoľahlivá a rýchla internetová konektivita.
Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitné služby pre predajcov a nakupujúcich portálu SAShE.sk, preto potrebujeme spoľahlivé a výkonné servery. Myslím si, že rozhodnutie vybrať si GAMO Cloud pre prevádzkovanie nášho online portálu bolo tým správnym. Najmodernejšie VMware technológie v kombinácii s rýchlosťou pripojenia a kvalitnou sieťovou zabezpečovacou technológiou nám poskytujú vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti.
Juraj Mikláš
autor projektu SAShE.sk

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť