Zaručený komfort

Zákazník: 
SAShE.sk
Odvetvie: 
Internetový portál
Veľkosť: 
1,8 mil. návštev a 600 tis. unikátnych návštevníkov za mesiac
Zadanie
Kto by nepoznal SAShE.sk? Slovenský portál zameraný na predaj originálnych handmade výrobkov od slovenských dizajnérov, remeselníkov, umelcov a návrhárov, ktorí fungujú na tomto webe ako samostatní predajcovia. Prevádzkovateľ portálu, ktorý využíval virtuálne servery spolu s prenajatými fyzickými servermi v server housingu, sa rozhodol pre prechod do cloudového riešenia. Dôvodom bolo zlepšenie poskytovaných služieb pre predajcov a kupujúcich, ktorých počet z roka na rok neustále rastie.
Cieľ
Zvýšenie výpočtového výkonu webových a transakčných serverov portálu SAShE.sk. Migrácia systémov do plne cloudového prostredia s maximálnou dobou dostupnosti.
Riešenie

GAMO Cloud poskytol prevádzkovateľovi portálu sashe.sk novú úroveň bezpečnosti a dostupnosti, poskytované cloudové služby sú plne v súlade s aktuálnymi trendmi a overenými postupmi v oblasti poskytovania služieb na danej platforme. Výhodami sú hlavne flexibilita, integrovaná správa aktualizácií, jednoduchá správa a škálovateľnosť systémových prostriedkov.
GAMO Cloud riešenie spĺňa najnáročnejšie požiadavky nielen z pohľadu výpočtového výkonu, ale tiež internetovej konektivity, čo je v prípade poskytovateľa internetového portálu dôležitým aspektom fungovania. Poskytovateľ riešenia GAMO Cloud je navyše certifikovaný NBU pre SR a NATO, spĺňa normy pre informačnú bezpečnosť ISO 27001 či ISO 27018 pre ochranu osobných údajov v cloude. Takto je zabezpečená maximálna ochrana údajov predajcov aj kupujúcich portálu SAShE.sk.
 

Prínosy
Migrácia systémov bez dodatočných nákladov.
Požadovaný výpočtový výkon s možnosťou škálovania podľa aktuálnych potrieb.
Úspora času a prostriedkov súvisiacich s prevádzkou.
Zrýchlenie vykonávaných transakcií.
Dostupnosť v režime 24x7, minimalizácia rizika výpadku systémov.
Spoľahlivá a rýchla internetová konektivita.
Naším cieľom je poskytovať vysoko kvalitné služby pre predajcov a nakupujúcich portálu SAShE.sk, preto potrebujeme spoľahlivé a výkonné servery. Myslím si, že rozhodnutie vybrať si GAMO Cloud pre prevádzkovanie nášho online portálu bolo tým správnym. Najmodernejšie VMware technológie v kombinácii s rýchlosťou pripojenia a kvalitnou sieťovou zabezpečovacou technológiou nám poskytujú vysokú mieru bezpečnosti a spoľahlivosti.
Juraj Mikláš
autor projektu SAShE.sk

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť