Hardvérový cluster a Office 365

Zákazník: 
ILJIN SLOVAKIA, s.r.o.
Odvetvie: 
SMB | Automotive - výroba komponentov pre motorové vozidlá
Veľkosť: 
250 - 500 zamestnancov
Zadanie
Spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. využíva vlastnú serverovú infraštruktúru, na ktorej sú prevádzkované jednotlivé softvérové aplikácie slúžiace výrobnému, ako aj administratívnemu účelu. Musí spĺňať kritériá na High-Availability riešenie, odolné voči nepredvídanej udalosti. Zároveň má poskytovať IT administrátorom jednoduchú správu používateľov, prevádzkovaných systémov a aplikácií. Preto bolo rozhodnuté o vytvorení konsolidovaného riešenia na báze VMware vSphere ako aj implementácii nástrojov z rodiny Office 365.
Cieľ
Zjednotenie platformy serverových a desktopových operačných systémov. Zvýšenie bezpečnosti – prostredníctvom implementácie Active Directory a súvisiacich funkcionalít. Vytvorenie profesionálneho firemného emailu, prostredia pre tímovú spoluprácu a zjednotenie verzií MS Office.
Riešenie

V spoločnosť ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. bolo vybudované hybridné riešenie, kombinujúce prvky vlastnej IT infraštruktúry (on-premise) s využívaním vybraných cloudových služieb. Je postavené na koncepte maximálnej dostupnosti a bezpečnosti.
On-premise infraštruktúra je vybudovaná ako hardvérový cluster serverov so spoločným diskovým subsystémom virtualizovaným na báze VMware vSphere. Hardvérový cluster umožňuje efektívne využitie zdrojov a vysokú dostupnosť systémov v prípade vzniku nepredvídanej udalosti. V takto pripravenej infraštruktúre sú prevádzkované jednotlivé firemné aplikačné servery.
Implementácia služieb Office 365 poskytla spoločnosti ILJIN SLOVAKIA, s.r.o. komplexné riešenie pre efektívnu komunikáciu a tímovú spoluprácu, ako aj zjednotenie kancelárskeho balíka MS Office v rámci celej spoločnosti.

Prínosy
Dosiahnutie vysokej dostupnosti systémov.
Zvýšenie efektivity využitia hardvérových zdrojov.
Jednoduchšia správa operačných systémov v IT infraštruktúre.
Zvýšenie úrovne bezpečnosti formou zavedenia single-sign-on, prístupových práv a skupinových politík v Active Directory.
Odstránenie problémov s nekompatibilitou Office dokumentov.
Využívanie nástroja MS SharePoint pre efektívnu komunikáciu a tímovú spoluprácu.
Vybudovaním High Availability riešenia v kombinácii s cloudom sme dokázali zabezpečiť efektívnu prevádzku IT systémov s vysokou mierou bezpečnosti a spoľahlivosti. Dokážeme pružne reagovať na nové požiadavky.
Marcel Šimurka
IT špecialista, ILJIN Slovakia, s.r.o.

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť