Mobilná aplikácia

Zákazník: 
Múzeum SNP v Banskej Bystrici
Odvetvie: 
Múzeá a galérie
Veľkosť: 
cca 90 zamestnancov
Zadanie
Vytvorenie interaktívnej mobilnej aplikácie ako nástroja na podporu informovanosti, vzdelávania, zvyšovania záujmu o aktivity Múzea SNP. Návštevníkom sprístupní program osláv a kalendár pripravovaných podujatí, poslúži ako virtuálny sprievodca prehliadkou expozícií Múzea SNP, poskytne informácie o stálej expozícii múzea, o Skanzene ťažkej bojovej techniky či priblíži históriu Múzea SNP.
Cieľ
Osloviť a priblížiť sa mladej generácii prostredníctvom moderných technológií, ktoré sú im blízke.
Riešenie

Aplikácia Múzeum SNP patrí do rodiny riešení GAMO Smart zóny a predstavuje ucelené riešenie, ktoré umožňuje vytvárať mobilné aplikácie, manažovať ich obsah a interaktivitu s vybranými objektami.

Smart zóna v areáli Skanzenu bojovej techniky Múzea SNP bola uvedená do prevádzky pri príležitosti osláv 60. výročia Slovenské národného povstania. Ide o prvé využitie tejto technológie v Banskej Bystrici.
Riešenie je založené na využívaní mobilných aplikácií pre smartfóny, operačné systémy iOS a Android. Na základe interakcie - komunikácie s vysielačmi sprostredkuje návštevníkom informácie o štyroch najatraktívnejších exponátoch skanzenu aj bez konektivity na internet, stačí, že sa nachádzajú v ich blízkosti. Bezplatne prístupná mobilná aplikácia Múzeum SNP je k dispozícii v slovenskom a anglickom jazyku.

Mobilná aplikácia plní nasledovné funkcie:

  • Poskytuje interaktívneho sprievodcu skanzenom bojovej techniky, využitím vysielačov zobrazí rozšírený popis o kľúčových zbierkových predmetoch.
  • Zabezpečuje propagáciu aktivít múzea ako Noc múzeí, Oslavy SNP, tematické výstavy, besedy.
Prínosy
Priblíženie histórie slovenských dejín novým spôsobom.
Kontakt s návštevníkom aj počas dní, kedy je Múzeum SNP pre verejnosť zatvorené (pondelky).
Efektívnejšia informovanosť o pripravovaných aktivitách, projektoch.
Zvýšená interakcia, návštevník – zbierkový predmet.
Uvítali sme príležitosť zrealizovať naše predstavy a smerovanie k mladej generácií prostredníctvom moderných technológií. Myslím si, že toto je momentálne správny smer, ktorý súčasná „mobilná“ generácia očakáva a príjme.
Dalibor Lesník
marketingový riaditeľ Múzea SNP

Ďalšie referencie

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť