Vzdelávacie centrum

Vzdelávanie


Vzdelávaniu a certifikáciám sa v našej spoločnosti venujeme už dlhodobo. Poskytujeme vzdelávacie programy kontinuálneho vzdelávania, vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania a certifikačné skúšky v oblasti IKT.

Vzdelávanie realizujeme prostredníctvom skúsených a overených lektorov ďalšieho vzdelávania, kvalitných školiacich materiálov a na modernej školiacej technike. Školenie je možné absolvovať v našom školiacom stredisku alebo vo Vami zabezpečených priestoroch. Certifikačné skúšky sa môžu vykonávať iba v našich akreditovaných testovacích centrách alebo autorizovaných vzdelávacích strediskách.

Vzdelávanie realizujeme len pre uzatvorené skupiny.  Na základe našich skúseností Vám vieme poradiť pri plánovaní Vášho vzdelávania a prispôsobiť ho Vašim potrebám a požiadavkám.

Školenia na mieru

V rámci našej ponuky ďalšieho vzdelávania Vám vieme pripraviť  školenie  na základe Vašich potrieb a Vami stanovených požiadaviek.

Ďalšie výhody a funkcie
 • Kontinuálne vzdelávanie

  Úspešní absolventi našich akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania získajú osvedčenie o absolvovaní kontinuálneho vzdelávania s priznanými kreditmi. Osvedčenie má platnosť na celom území SR.
   

 • Akreditované ďalšie vzdelávanie

  Úspešní absolventi našich akreditovaných programov ďalšieho vzdelávania "Nástroje pre podporu riadenia projektov" a "Personálny manažment" získajú certifikát s akreditáciou Ministerstva školstva SR. Certifikát má platnosť na celom území SR.

 • Certifikát ECDL

  Schopnosť práce s osobnými počítačmi sa overuje na troch úrovniach: základná
  úroveň (Certifikát ECDL Base), pokročilá úroveň (Certifikát ECDL Standard) a profesionálna úroveň (Certifikát ECDL Advanced/Expert). Pre získanie certifikátu je potrebné absolvovať certifikačné testy v našom Akreditovanom testovacom centre.

 • Certifikát VUE

  Inovatívny elektronický postup overovania vedomostí z vybranej problematiky IT na profesionálnej úrovni. Uchádzači o celosvetovo platný certifikát Pearson VUE majú možnosť zložiť certifikačnú skúšku v našom testovacom centre v Bratislave. K dispozícii sú testy v anglickom alebo v inom svetovom jazyku.

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť