Dostupnosť prioritou

Incident Management System


Komunikačné siete aj informačné systémy sa počas posledných rokov stali nevyhnutnými prostriedkami pre efektívnu prevádzku firiem a organizácií. Preto sa zabezpečenie ich dostupnosti stáva najvyššou prioritou. K reálnemu vyhodnoteniu významu IT pritom často dochádza až v momente, keď sú služby nedostupné.

Incident Management System umožňuje rozpoznať neštandardné správanie informačného systému a predísť tak vzniku problému alebo aspoň minimalizovať jeho dopad a riadiť proces nápravy.

PRODUKTOVÁ MIKROSTRÁNKA  www.monitoringIT.sk >>

Autonómny proxy server

HW zariadenie umožňujúce prevádzkovanie monitorovacieho proxy servera v prostredí zákazníka, dokáže monitorovať stav systémov a zariadení nezávisle od konektivity zákazníckej infraštruktúry a dodávky elektrickej energie.

Centrálny monitoring v cloude

Kľúčová časť monitorovacieho systému. Slúži na zber a spracovanie údajov zozbieraných prostredníctvom jednotlivých proxy serverov umiestnených u zákazníkov.

GAMO Virtuálny proxy server

Je umiestnený do virtuálnej infraštruktúry zákazníka, umožňuje zber údajov zo sledovaných systémov a zariadení.

Garancia kvality a bezpečnosti

Zabezpečenie vysokej dostupnosti služby, ochrana zákazníckych dát pred únikom a zneužitím, rešpektovanie pravidiel a požiadaviek na bezpečnosť.

ITSM riadenie procesov

Umožňuje operátorom zákazníckeho centra riadiť a dokumentovať vzniknuté incidenty podľa dohodnutých postupov.

Mobilná aplikácia

Sprostredkuje informácie v reálnom čase bez ohľadu na to, kde sa práve zákazník nachádza. Poskytnutie systému notifikácií na mobilných zaradeniach, ktoré zákazníka automaticky upozornia na vznik neštandardnej udalosti.

Monitoring dashboard

Webové rozhranie umožňuje prezerať stavy a štatistiky monitorovaných systémov a zariadení na základe oprávnení priradených konkrétnym používateľom.

Operátori zákazníckeho centra

Neoddeliteľná súčasť, žiadny nástroj nenahradí vnímanie a intuíciu skúseného operátora. Podieľajú sa na hľadaní a urgovaní riešenia vzniknutej situácie, čo je umožnené vďaka úzkemu previazaniu s IT špecialistami.

Ďalšie výhody a funkcie
 • Rýchla reakcia

  Rýchla informácia o vzniknutej udalosti E-mail, SMS, telefonické hlásenie.

 • Presnosť

  Presná identifikácia problému spolu so záznamom času a histórie udalostí.

 • Jednoznačnosť

  Jasne definovaná zodpovednosť konkrétneho dodávateľa.

 • Spoľahlivosť

  Riadenie nápravy preberá na seba naše zákaznícke centrum.

 • Kontrola

  Vieme vyhodnotiť dostupnosť služieb a plnenie povinností dodávateľov.

 • Prispôsobenie

  Službu dokážeme pružne prispôsobiť podľa aktuálnych požiadaviek klienta.

REFERENCIE

 

Ročne viac ako 30 000 vyriešených incidentov, vysoká odbornosť, vnímanie a skúsenosti operátorov
či úzka previazanosť na IT špecialistov je garanciou kvality a kompetentnosti GAMO
v pozícii poskytovateľa komplexných IT služieb.

Slovenská Pošta, a.s.

 • Viac ako 1600  WAN uzlov po celom Slovensku.

 • Viac ako 330 platobných kioskov v špeciálnom režime v budovách štátnej a verejnej správy.

 • Koordinácia všetkých subdodávateľov.

 • Jediný referenčný nástroj pre sledovanie a vyhodnocovanie SLA subdodávateľov.

 • Rackscale s.r.o. - Dátové Centrum
 • A.R.S. spol. s r.o.
 • Witzenmann Slovakia s.r.o.
 • Slovexperta s.r.o.
 • Sapa Profily a.s.
 • Elba a.s.
 • Nemocnica ZELENÝ SEN, s.r.o.
 • Akadémia umení v Banskej Bystrici

 

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť