Spájame ľudí ...

Gamo Smart zóna


Mobilné aplikácie sú čoraz populárnejšie. Ich využitie je univerzálne, sú vhodné pre každú organizáciu, ktorá má záujem prezentovať svoje objekty záujmu - výrobky v predajni, exponáty v múzeu, knihy, historické budovy, občiansku vybavenosť moderným a atraktívnym spôsobom.

GAMO Smart zóna ponúka okrem „bežnej“ funkčnosti aj rozšírené vlastnosti – možnosť navigácie v priestoroch prevádzky, priamo v rámci budovy alebo na otvorenom priestranstve. Okrem navigácie ponúka tiež interaktívne upozornenie na vybrané produkty, pred ktorými sa návštevník práve nachádza.

Komunikujte s občanmi, návštevníkmi, zákazníkmi a zároveň sa zviditeľnite cez stránku na sociálnych sieťach, propagujte svoju značku. Ponúknite cieľovej skupine relevantné informácie a zobrazte im v mobile mapu, ktorá ich ľahko dovedie až k vám.

Knižnica

Perspektívna technológia pomôže návštevníkom a knihovníkom lepšie vyhľadávať a prepájať vedomosti knižníc.

Múzeum

Otvorte svoje múzeum pre mladú generáciu. Ponúknite navigáciu medzi vybranými exponátmi ako aj rozšírenie informácií o exponáte.

Obchodné centrum

Poskytnite návštevníkom informácie o svojich obchodoch, sprievodných podujatiach či aktuálnych akciách. Uľahčite im orientáciu v centre interaktívnou mapou.

Predajňa

Zaujmite zákazníkov aktuálnou ponukou a odlíšte sa od konkurencie. Podporte predaj a návštevnosť svojej predajne.

Ďalšie výhody a funkcie
 • Elektronický sprievodca

  Obsahuje katalóg s grafickou a textovou informáciou o vybranom objekte záujmu. Po priblížení k objektu sa automaticky zobrazí rozšírená informácia.

 • Navigácia v objekte

  Majáky (beacons) umiestnené pri vybraných objektoch umožňujú návštevníkovi orientovať sa v budove a presne nájsť objekt, kde je maják umiestnený. 

 • Online prepojenie

  Aplikácia môže byť prepojená s web stránkou alebo profilom na sociálnej sieti. Používateľ aplikácie môže jednoducho nájsť ďalšie informácie.

 • WiFi sieť

  Súčasťou riešenia môže byť aj WiFi sieť, určená pre návštevníkov. Pri prihlásení sa používateľa sa mu zobrazí aktuálna ponuka.

GAMO Smart zóna je mobilná aplikácia umožňujúca pripraviť si pútavý obsah pre svojich zákazníkov. V spojení so sieťou miniatúrnych vysielačov – tzv. majákov umiestnených pri vybraných objektoch, dokáže zabezpečiť navigáciu medzi nimi v priestoroch alebo v exteriéri. Aplikácia vie priviesť návštevníka až priamo ku vybranému objektu a poskytnúť mu o ňom bližšie informácie.

Aplikácia pre svoje fungovanie nevyžaduje prístup do internetu, ten je potrebný iba počas inštalácie do mobilného zariadenia. Všetko dôležité je uložené priamo v aplikácii. Rozmiestnenie a počet majákov si môžete prispôsobiť svojim potrebám.

V spojení s inteligentnými sieťami dokážete mapovať aj pohyb časti návštevníkov, ktorí majú zapnuté WiFi pripojenie, ale nemajú inštalovanú aplikáciu.

GAMO Smart zóna:

 • Mobilná aplikácia pre najrozšírenejšie mobilné platformy – Android aj Apple iOS.
 • Obsahom môžu byť texty, obrázky, mapy, reklamy, prípadne krátke videá.
 • Široké možnosti prispôsobenia potrebám prevádzky.
 • Možnosť prepojenia s vlastnou web stránkou, s profilom na sociálnej sieti.
 • Zdroj spätnej väzby od zákazníkov.
 • Podporujúca sieť majákov v ľubovoľnom počte.
 • Nevyžaduje si rozširovanie IKT vybavenia, ani iné zásahy v priestoroch prevádzky.
 • Súčasťou riešenia môže byť aj vytvorenie WiFi siete pre zákazníkov.

Sieť majákov komunikuje s mobilným zariadením technológiou Bluetooth 4 (Low Energy).

Na starších zariadeniach je potrebné overiť či spĺňajú túto podmienku pre plnohodnotné používanie aplikácie.

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť