web konferencie

GAMO Meet


GAMO Meet, jednoduché a intuitívne riešenie, ONLINE KONFERENCIA okamžite k dispozícii prihlásením sa cez webový portál prostredníctvom účtu Office 365, alebo Gmail. Garantuje bezpečnosť a komfortnú komunikáciu na diaľku. Umožňuje organizovať videokonferencie pre veľký počet účastníkov, interaktívne zdieľať obsah a hlasovaním alebo riadenou formou zapájať účastníkov do diskusie. 

Na požiadanie je k dispozícii vo forme privátneho riešenia, ktoré nemá obmedzenie na počet používateľov, ktorí vedú videohovor. Začnite komunikovať už dnes.

meet.gamo.sk

Ďalšie výhody a funkcie
 • Postačuje web prehliadač

  Nevyžaduje si inštaláciu nových aplikácií, zložité nastavenia alebo podporu IT oddelenia.

 • Funguje na každom zariadení

  Počítač s OS Windows alebo MacOS, tablet s Androidom alebo Apple iOS. Pripojíte sa doma aj vo firme, postačuje iba funkčný internet.

 • Nepotrebujete nové meno a heslo

  Využívate svoj účet z Google (Gmail), alebo účet v službe Office365. Ak ich nemáte, môžete si vytvoriť vlastné meno a heslo.

 • Intuitívne
  ovládanie

  Používanie GAMO Meet zvládnete bez čítania manuálov a návodov. Prostredie celej aplikácie je plne v slovenčine.

Nikdy doposiaľ nebola potreba online kontaktu taká nevyhnutná ako v súčasnej dobe.

GAMO Meet  prináša jednoduchý a efektívny spôsob ako komunikovať, spolu s interaktivitou účastníkov. 

VIRTUÁLNE KONFERENČNÉ MIESTNOSTI
Moderátor vytvára konferenčné miestnosti, zabezpečuje pozvanie účastníkov, plánuje začiatok web konferencie. Má plnú kontrolu nad účastníkmi konferencie, dokáže zapnúť a vypnúť ich mikrofón, povoliť im diskusiu, zdieľanie obrazovky.

CHAT
Posielanie verejných aj súkromných správ.

SPOLUPRÁCA V TÍMOCH
Zoskupenie účastníkov do tímov, komunikácia v rámci nich.

HLASOVANIA A ANKETY
Moderátor web konferencie môže pre účastníkov vytvárať otázky a zaznamenávať ich odpovede, napríklad hlasovania, ankety. Výsledky sú známe okamžite.

PRENÁŠANÝ OBSAH
Každý z účastníkov môže zdieľať svoju obrazovku s ľubovoľnou aplikáciou. Dokument vo Worde alebo v PDF, tabuľka v Exceli, video so zvukom.

BIELA TABUĽA
Možnosť kreslenia má buď moderátor, alebo súčasne všetci účastníci. Obsah bielej tabule je súčasťou nahrávky web konferencie.

NAHRÁVANIE
Celý priebeh web konferencie (obraz, zvuk, biela tabuľa, prenášaná obrazovka) je možné nahrať. Záznam je možné dodatočne sprístupniť.


Web konferenčné riešenie GAMO Meet je cloudové riešenie poskytované z GAMO Cloud. Používateľovi poskytuje maximálnu bezpečnosť, pravidelne preverovanú nezávislými certifikačnými autoritami. Datacentrum na území SR disponuje certifikátom NBÚ, úložené dáta teda neopúšťajú Slovensko. Garantuje bezvýpadkovú dostupnosť všetkých cloudových služieb, najvyššiu úroveň bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov v cloude, podľa noriem ISO 27001, ISO 27018 a certifikácie CSA Star. Vyhovuje poskytovaniu štátnych cloudových služieb.

 

AKO ZAČAŤ?

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť