Moderná kancelária Office 365

Služby poskytované k produktom Microsoft

Spolupráca v tíme

Ste súčasťou manažmentu veľkej korporácie alebo riadite vlastný podnik s rodinnou atmosférou? V oboch prípadoch sa nevyhnutne zaoberáte množstvom zadaní, projektov, zákaziek. Vediete si záznamy v akom stave sú projektové náklady, aký obrat dosahujú konkrétne pobočky či ako ziskové sú produkty. Kolegom z tímu potrebujete poskytnúť priestor a prístup k informáciám. Po pracovnej stránke musíte spolupracovať a fungovať za každých okolností aj bez toho, aby ste sedeli na rovnakom mieste či v jednom meste. Poriadok v modernej kancelárii získate správnou kombináciou služieb Microsoft Office 365. Ako ho nastoliť tak, aby všetko fungovalo?

Licencie

Ako Gold Partner Microsoft v návrhoch riešení vyberáme zo širokého spektra cloudových služieb, dôvera v naše znalosti a skúsenosti sa vyplatí. Poskytujeme konzultácie pri výbere vhodných plánov služieb Microsoft 365. Zabezpečíme licencie formou mesačného alebo ročného predplatného. 

Od návrhu po realizáciu

Proces implementácie si výrazne zjednodušíte, ak využijete usmernenia našich špecialistov. Zoptimalizujú náklady na licencie výberom vhodnej kombinácie služieb a zabezpečia nákup. Navrhnú riešenie, presunú mailové schránky z pôvodných služieb, prispôsobia prostredie, postarajú sa o administráciu služieb, nastavia bezpečnostné pravidlá a zálohovanie.

Adaptácia a školenie

Ako v prospech veci využívať zvolené nástroje a služby si používatelia najrýchlejšie osvoja vzdelávaním. Prevedieme používateľov prostredím a aplikáciami Office 365, naplno využijeme čas adaptovať ich na nové služby. Rovnako vzdelávame správcov pre administrátorské prostredie Microsoft 365 alebo SharePoint Online. 

Starostlivosť

Aj po nasadení riešenia vám budeme naďalej k dispozícii. Pomôžeme udržiavať aplikácie vždy aktuálne. K službám Microsoft poskytujeme podporu formou Service Level Agreement, na základe zmluvne dohodnutých parametrov garantujeme: reakčnú dobu, servisné pokrytie a iné činnosti pre vybraný rozsah služieb.

Vybrané úspešné projekty

Nemocnica v cloude s Office 365

Prvá špecializovaná nemocnica v odbore oftalmológia na Slovensku si pre prevádzku svojich IT systémov vybrala GAMO Cloud v kombinácii s balíkom služieb Office 365.

Virtualizácia IT a Office 365

Výrobca automobilových komponentov. High-availability hardvérový cluster s vysokou úrovňou bezpečnosti a spoľahlivosti na báze VMware vSphere, v kombinácii s Office 365 v cloude predstavujú hybridné riešenie s jednoduchou správou.

Cloudové služby VDI

Výrobná spoločnosť v GAMO Cloud. Približne 60 používateľov vrátane dizajnérov pracujúcich v 3D, cca 20 pracovných staníc riadiacich výrobu, asi 10 mobilných používateľov na predajných pobočkách v rámci SR.

Aktuality

06 apr

Odbornými znalosťami a skúsenosťami sme opäť potvrdili najvyššiu možnú Gold úroveň pôsobnosti v Microsoft Partner Network.

Kompetencia Datacenter v úrovni Gold preukazuje, že naši špecialisti majú najnovšie technické zručnosti, sú schopní transformovať dátové centrá na flexibilné, škálovateľné a nákladovo efektívne riešenia v prospech zákazníka. Okrem nej je GAMO špecializovaným Silver partnerom pre oblasť cloudových kompetencií – Cloud Platform a Cloud Productivity. Aj v tejto oblasti sme odborne pripravení implementovať najmodernejšie cloudové technológie a riešenia, akými sú Microsoft365, či iné služby na rastúcej platforme SaaS.

 


 

Autor: GAMO
08 feb

Počas mesiacov december 2015 a január 2016 sa v GAMO úspešne rozbehlo používanie riešenia Office 365. Historicky sme v GAMO používali riešenie pre mailovú komunikáciu na báze IBM Lotus Domino / Lotus Notes. Táto platforma bola prevádzkovaná na interných serveroch, pričom postupom času sa sem okrem e-mailu pridalo aj viacero firemných aplikácií. Riešenie využívali aj pracovníci z pobočiek v Bratislave, Košiciach a v Liptovskom Mikuláši. Dnes plnohodnotne pracujeme s riešením Office 365.

Migráciu, nastavenie prostredia, ako aj úvodné školenia pre vybrané kategórie používateľov sme zabezpečili vlastnými IT špecialistami, certifikovanými pre riešenia Microsoft. Prechod vyše 80-tich pracovníkov bol postupný, vo viacerých etapách. V súčasnosti máme plne zvládnuté a funkčné riešenie pre mailovú komunikáciu, ako aj Skype for Business, prostredníctvom ktorého môžu kolegovia z pobočiek a centrály komunikovať cez videokonferencie či zasielaním okamžitých správ. Viaceré oddelenia už aktívne využívajú riešenie na platforme SharePoint slúžiace na tímovú spoluprácu pre zdieľanie dokumentov či súbežnú prácu viacerých autorov na jednom dokumente. Samozrejmosťou je firemný e-mail dostupný na mobilnom telefóne či tablete, bez ohľadu na platformu (Android, iOS, WindowsPhone).

Do budúcna sa chceme zamerať práve na rozšírenie používania SharePoint, ako aj aplikácie Yammer pre vnútrofiremnú komunikáciu a zdieľanie konceptov a nápadov.

Autor: GAMO
05 sep

Poďte si ju uľahčiť.

Ste súčasťou manažmentu veľkej korporácie alebo riadite vlastný podnik s rodinnou atmosférou? Ani v jednom prípade vás neobíde základné fungovanie: zadania, projekty, zákazky a tímová spolupráca. Z niektorých tímov sa ihneď stane dobrá partia, iné tímy sa v kompletnej zostave stretnú len na firemnom večierku. Po pracovnej stránke však dobrý tím musí fungovať za každých okolností. A to nie je také jednoduché.

Jedným z najčastejších problémov, s ktorými sa boria menšie aj väčšie tímy, je zahltenie množstvom informácii. Všetky tie správy, verzie, prílohy, súbory a dátumy... Aj vy si v tíme posielate hromadné emaily s nekonečnou históriou a väčšinu pracovného dňa trávite na spoločných mítingoch? Potom je načase zamyslieť sa nad zmenou.

V modernom tíme dokážete fungovať kvalitne aj bez toho, aby ste sedeli v jednej kancelárii, či dokonca sa osobne stretli. To umožňuje najnovšie riešenie od spoločnosti Microsoft: Office 365, ktoré zahŕňa viaceré nástroje takmer nevyhnutné pre pohodlnú tímovú spoluprácu.

V aplikácii MS Teams vidíte vzájomnú komunikáciu všetkých členov tímu, priamo pridávate relevantné dokumenty a komentujete časti projektu. Všetky informácie o projekte tak máte sústredené na jednom mieste a nemusíte strácať čas prehľadávaním histórie a prijatých súborov. MS Teams môžete používať ako samostatnú aplikáciu v mobile alebo tablete, čo oceníte najmä na služobných cestách a pri práci z domu.

Potrebujete rýchlu reakciu od ostatných? Známy Skype for Business viete používať aj v iných programoch balíka Office 365 a ihneď vidíte, ktorý z kolegov je práve online. Môžete mu napísať krátku správu či začať videohovor a prizvať aj ostatných.

S Office 365 tak získate ďalšieho člena tímu, ktorý si nielen všetko pamätá, ale má úlohy aj prehľadne zaevidované. Pripomenie vám dôležité termíny v spoločnom kalendári, rozplánuje dovolenku a zanalyzuje aktuálne projektové náklady. Nemusíte sa tak trápiť s výberom vhodného stolového kalendára na rok 2018. 

Dostať takéto riešenie k vám do firmy vám pomôžeme priamo u nás. GAMO - preferovaný partner Microsoft pre implementácie online produktov. Vďaka dlhoročným skúsenostiam vieme zvoliť správnu kombináciu služieb Office 365 pre konkrétny biznis a nastaviť ju tak, aby všetko fungovalo. Okrem riešenia tak získate aj profesionálne poradenstvo a podporu pri implementačných i migračných prácach.

Zaujali vás nástroje Office 365?
Pozrite si videá, ako funguje MS Teams alebo si stiahnite eBook Office 365 Tipy a triky a zjednodušte fungovanie vašich tímov. 

 

 

 

Autor: GAMO

Kontaktujte nás

Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť