Bezpečný Home Office

2 TÝŽDNE ÚPLNE ZDARMA
VIDEOKONFERENCIE

2 týždne karantény

Nemajte obavy, prijať kedykoľvek preventívne opatrenia na ochranu zdravia. 

Karanténa a Home Office

 sa podarí zvládnuť bez straty kontaktu a navyše bezplatne. Po aktivácii služby dostanete okamžite prístupové údaje a službu môžete začať bez obmedzení používať počas 14 dní úplne zdarma.  


VIDEOKONFERENCIA

 umožní pracovníkovi alebo celej firme zostať v spojení. Komunikovať s kolegami na diaľku, zdieľať informácie kedykoľvek, kdekoľvek a cez akékoľvek zariadenie. 
Nečakaná karanténa alebo nariadená práca z domu neochromí spoluprácu a súčinnosť tímov pri riešení pracovných úloh.

Aktivovať zdarma

Bezpečný
Home Office

Info ku službe

Kľúčové vlastnosti

Všetky dáta na Slovensku

Komunikačný server aj dátové úložisko sú uložené na serveroch na Slovensku. Nachádzajú sa v jednom z najbezpečnejších cloudov, overenom akreditovanou certifikačnou autoritou, v súlade s GDPR a inými reguláciami.

Šifrovaná komunikácia

Komunikácia medzi účastníkmi videohovorov je šifrovaná, prebieha v prostredí web prehliadača, alebo cez mobilnú aplikáciu. Je plne pod kontrolou jednotlivých účastníkov, video, audio, zdieľanie obrazovky.

Online
stretnutia

Práca na spoločných projektoch, tímové online meetingy, zdieľanie dokumentov – toto všetko sú vlastnosti, ktoré GAMO Drive s videokonferenciou plne podporuje, s dôrazom na bezpečnosť údajov a komunikácie.

Privátne
riešenie

Na vyžiadanie pripravíme riešenie vo forme privátnej inštalácie. Hosting celého servera s neobmedzeným počtom a správou používateľov. Pre individuálny návrh riešenia nás neváhajte kontaktovať

Kontaktujte nás
Viac informácií

Prevádzkovateľ spoločnosť GAMO a.s., Kyjevské námestie 6, 974 04 Banská Bystrica týmto informuje dotknutú osobu, že má záujem spracúvať jej osobné údaje na účel: informovania dotknutej osoby o našich službách, produktoch, novinkách a podujatiach prostredníctvom priameho marketingu, a zároveň má záujem na tento účel spracúvať osobné údaje dotknutej osoby najmä v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná e-mailová adresa, telefonický kontakt osoby. Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, že má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním jej osobných údajov, a to zaslaním e-mailu na info@gamo.sk. Dotknutá osoba v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES vyjadruje týmto súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v uvedenom rozsahu a na daný účel.

Súhlas dotknutej osoby - plné znenie
Ako budeme narábať s vašimi údajmi?

 
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť