Privátny cloud

Privátny cloud je Vaša virtuálna serverovňa prevádzkovaná vo výkonnom a spoľahlivom datacentre vybudovanom ako High Availibility riešenie. Poskytuje garantovanú dostupnosť na úrovni 99,97% bez potreby akýchkoľvek investičných nákladov.

Ak už využívate nástroje VMware vo vlastnej serverovni, vďaka vlastnostiam technológie VMware vCloud Director dokážete hladko presúvať svoje virtuálne stroje medzi vlastným cloudom a privátnym cloudom u nás. Predstavuje to flexibilitu bez obmedzení a zároveň úsporu prevádzkových nákladov – s dobou konfigurácie rádovo v minútach.

Ku privátnemu cloudu je poskytovaná služba profesionálneho monitoring IT systémov a služieb prevádzkovaných v datacentre, dostupná aj vo forme mobilnej aplikácie.

Konfiguráciu svojho privátneho cloudu si môžete dynamicky meniť podľa aktuálnych potrieb.

VIAC »KONTAKTUJTE NÁS

Kontaktujte nás

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
Späť